Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
Ons Middelbaar Onderwijs

Jaarverslag 2015: Onderwijs met overtuiging

Dit online jaarverslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2015. Er is veel bereikt: de onderwijsresultaten zijn (weer) goed, de medewerkers zijn over het algemeen tevreden en gezond en de materiële omstandigheden zijn goed. 

Bekijk het jaarverslag 2015

Goede resultaten, tevreden én gezonde medewerkers, en financieel stabiel

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kijkt terug op weer een goed jaar. De onderwijsresultaten blijven (opnieuw) stijgen ten opzichte van voorgaande jaren en in vergelijking met landelijke cijfers. De medewerkers zijn nóg positiever over hun werkomstandigheden dan twee jaar geleden en in toenemende mate gezond. Er is veel aandacht voor waardengedreven onderwijs en voor de kwaliteitsontwikkeling, zowel voor de leerlingen als voor de medewerkers. De materiële omstandigheden zijn, ondanks enige onbalans, goed waardoor alle aandacht gaat naar het onderwijsproces.

Elke OMO-school heeft een eigen karakter en vaart zijn eigen koers. We vinden elkaar in ons streven naar goed onderwijs aan onze leerlingen en trekken samen op als het gaat om bedrijfsvoering en het delen van kennis. Meer daarover in het voorwoord.

Naar voorwoord

Werk maken van kwaliteit

Op veel fronten bevorderen we de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen en medewerkers. Een school is een omgeving waar je gestimuleerd wordt je te ontwikkelen; door onder andere met en van elkaar te leren, eigen gestelde doelen na te streven en die te bereiken en samen het gesprek te voeren over onze identiteit. Hiermee geven we ruimte aan de ontwikkeling van de kwaliteit op onze scholen.

Deze zorg voor kwaliteit gaat verder dan puur voldoen aan de genormeerde eisen die de overheid, via de inspectie, stelt. Het controlerende mechanisme is - uit oogpunt van het publieke toezicht - begrijpelijk, maar doet geen recht aan de kenmerken van een lerende gemeenschap; een noodzakelijke voorwaarde om voortschrijdende ontwikkelingen te borgen. Een methodiek, die recht doet aan zowel de controle behoefte als aan voortdurende ontwikkelingen, wordt momenteel voor de hele vereniging ontworpen.

Lees meer

Vind een OMO school

Zoeken