Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Koers 2016

In dit jaarverslag over 2015 wordt ingegaan op het gevoerde beleid, langs de lijnen van het werkprogramma dat is afgeleid uit Koers 2016.

Koers 2016, het strategisch beleidsplan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, stelt de docent centraal. Met als doel: goed onderwijs voor de leerling. Voor goed onderwijs is de docent niet de enige, maar wel de meest bepalende (f)actor. De vereniging zet daarom sterk in op de beroepsontwikkeling van docenten. Het dragen van verantwoordelijkheid hoort bij het beroep van docent. We bevorderen daarom een beroepscultuur die uitgaat van vertrouwen, van samenwerken, van het afleggen van verantwoording en waarin mobiliteit als een kans geldt.

Koers 2016 kwam tot stand door inbreng van leerlingen, ouders, leraren, schoolleiding, de raad van toezicht en andere belanghebbenden. In het voorjaar van 2010 werd Koers 2016 het startpunt van een hernieuwd beleid voor de scholen, het OMO bureau en de raad van bestuur. Koers 2016 is geconcretiseerd in een werkprogramma waarmee de verschillende betrokkenen concreet aan de slag kunnen. Dit werkprogramma wordt ieder kalenderjaar geactualiseerd. Zie ook www.omo.nl.

De vereniging is op weg de ambities uit Koers 2016 te realiseren. Op de meeste thema’s ligt de vereniging ‘op koers’. Daar waar de doelen nog niet bereikt zijn, wordt hard gewerkt om deze te verwezenlijken. Daarnaast wordt ook gekeken naar de toekomst. Het proces is gestart om te komen tot de opvolger: Koers 2023. Onder het motto: ‘Ontwikkelen doe je samen’ is eind 2015 binnen de vereniging een brede dialoog opgestart waarbij collega’s, leerlingen, ouders en stakeholders zijn uitgenodigd om mee te praten over wat hen nu en in de toekomst bezighoudt.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)