Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Baanderherencollege

www.bhc.nl
directeur: Leon Spaan
opleidingen: vmbo, praktijkonderwijs
locatie:

  • Boxtel

Het Baanderherencollege bestaat uit een vmbo- en een pro-school. Het vmbo biedt onderwijs aan 692 leerlingen, het pro aan 161 leerlingen. Binnen het vmbo zijn alle leerwegen beschikbaar, regulier en met lwoo. Beide scholen hebben een basisarrangement onder meer omdat de laatste jaren veel is geïnvesteerd in het opzetten en borgen van kwaliteitszorg. Voor beide scholen geldt dat de uitstroomresultaten, evenals de twee jaren daarvoor, goed waren. In het pro behalen relatief veel leerlingen een Entree-diploma. De slogan ‘je telt mee op het BHC’ krijgt steeds beter vorm en de pers is enthousiast over de persoonlijke betrokkenheid. Door een hoge zij-instroom is de leerlingpopulatie gegroeid. Voor beide scholen geldt dat borgen van de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de rendementen van de geboden ondersteuning en begeleiding aandacht blijven verdienen.


 In 2015 zijn de volgende stappen gezet:

  • in de basisberoepsgerichte leerweg ontwikkelt de school een eigen onderwijsconcept waarbij nog sterker ingestoken wordt op de relatie tussen de medewerker en de leerling, werken met weektaken en flexibele lessentabellen;

  • aanbod van (nog meer) onderwijs op maat; differentiatie in alle lessen en op alle niveaus;

  • voorbereiding tot modernisering van de beroepsgerichte programma’s waarbij voor iedere leerling meer keuzevrijheid komt in het samenstellen van zijn eigen examenonderdelen;

  • invoering van nieuwe onderdelen in de loopbaanoriëntatie, met name in de onderbouw om leerlingen nog beter voor te bereiden op hun studiekeuze in de bovenbouw;

  • in het praktijkonderwijs wordt meer en meer gebruik gemaakt van leren in en met de maatschappij via externe projecten.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)