Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Jacob-Roelandslyceum

www.jrl.nl
rector: Leon Spaan
opleidingen: vwo, havo
locatie:

  • Boxtel

Het Jacob-Roelandslyceum heeft in 2015 verder invulling gegeven aan de onderwijskundige profilering en het werken met ICT als hulpmiddel. Het Technasium, Engels plus, Cultuurprofilering en het Econasium bieden leerlingen keuzemogelijkheden die excellentie bevorderen. Ook de docenten die binnen de profileringen opereren, zijn in de gelegenheid gesteld hun sterke kanten verder te ontwikkelen en vernieuwend onderwijs op te zetten.

In 2015 zijn de drie pilots afgerond die in schooljaar 2011-2012 zijn gestart en die gericht waren op het zetten van de eerste stappen naar gepersonaliseerd leren. De lijnen van de drie pilots kwamen steeds dichter bij elkaar. In schooljaar 2015-2016 zijn twee nieuwe pilots gestart die verder gaan dan de afgeronde pilots.

De eerste pilot betreft differentiatie in de klas. Elke sectie gaat in een leerjaar voor het vak doelen op leerlingniveau formuleren. Dat maakt mogelijk dat er gedifferentieerd gewerkt kan worden. Elke sectie gaat differentiëren volgens een van de vier scenario’s die daarvoor zijn ontwikkeld.

De tweede pilot gaat nog een stapje verder. In vier zogenaamde ’topweken‘ krijgen leerlingen zelf meer regie: opmaat naar op maat. De leerling kiest welke onderwijsactiviteiten hij wel én welke hij niet gaat volgen om zijn doelen te bereiken.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)