Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Maurick College

www.maurickcollege.nl
rector: Huub van der Linden
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locatie:

  • Vught

Het Maurick College is een school waar de vorming van leerlingen tot een volwaardig lid van de maatschappij een zeer belangrijke plaats inneemt. Dat betekent dat leerlingen de kans krijgen om, naast hun groei als mens, maximaal hun talenten in te zetten.

Door de leerlingen positief te stimuleren, hen in zichzelf te laten geloven en door de persoonlijke benadering van de docent, kunnen zij tot volle wasdom komen. 50% van de leerlingen op het vwo zijn met een havoadvies van de basisschool gekomen. De examenresultaten op alle opleidingen zijn goed.

Het is de ambitie van de school om praktijk en theorie sterker aan elkaar te verbinden via projectonderwijs. Leerlingen krijgen hierdoor meer zicht op de praktische toepasbaarheid van wat zij op school leren. In juni 2016 zal op het Maurick College de internationale conferentie ‘Water is life’ plaatsvinden, waaraan 32 scholen uit alle werelddelen zullen deelnemen. In die week zal gesproken worden over het brede onderwerp water; van watermanagement tot het hebben van schoon drinkwater. Deze conferentie is het vliegwiel binnen de school om het projectonderwijs verder te verbreden en uit te diepen.

‘Ken je leerlingen’

De Nederlandse Daltonvereniging (NDV) heeft de daltonlicentie van het Maurick College met vier jaar verlengd. Het daltononderwijs baseert de onderwijsfilosofie op een drietal basis pijlers: kiezen in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken. Op dit moment krijgen de pijlers reflectie en effectiviteit ook steeds meer aandacht. Door de werkwijze van het daltononderwijs op het Maurick College krijgt de relatie tussen leerlingen en docent steeds meer aandacht. Leerlingen benaderen hierdoor gemakkelijker een docent.

Ouders en leerlingen bevestigen dat er sprake is van veel vertrouwen tussen leerling en docent en op deze wijze worden de bovenstaande uitgangspunten van het daltononderwijs door alle geledingen gedragen. Dit vertrouwen en de daaruit vloeiende veilige sfeer op school dragen bij aan een goede onderlinge verstandhouding en een heldere communicatie.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)