Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Merletcollege – Cuijk (Robijnlaan)

www.merletcollege.nl
 rector: Paul Metzemaekers
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Grave

  • Mill

  • Cuijk

De examenresultaten in 2015 zijn goed. Alle afdelingen scoorden hoger dan het landelijk gemiddelde, enkele vmbo-afdelingen behaalden het maximum van 100%. Voor alle afdelingen beschikt het Merletcollege over een basisarrangement.

De locatie in Mill haalde voor het derde jaar op rij het predicaat ’excellente school’; dit keer voor alle drie de vmbo-afdelingen, basis, kader en theoretisch.

Met het oog op de komende vernieuwing beroepsgericht vmbo is in samenspraak met de betrokken medewerkers een keuze gemaakt voor het (de) te ontwikkelen profiel(en). Vooralsnog blijft het streven om beroepsgericht vmbo op alle drie de locaties aan te blijven bieden. Tegen de achtergrond van gedaalde leerlingenaantallen voor dit type onderwijs (overigens ook een landelijke tendens) en verder te verwachten daling als gevolg van demografische krimp in het voedingsgebied van de school is ervoor gekozen om uitsluitend het profiel Dienstverlening en Producten aan te bieden. Binnen de keuzeonderdelen van dit profiel wordt leerlingen de mogelijkheid geboden kennis en ervaring op te doen met de, op elke locatie, bestaande afdelingen. Bovendien is voor de invulling van de keuzeonderdelen gekeken naar aansluiting bij regionale behoeften op de arbeidsmarkt. Voor het Merletcollege is dit een manier om beroepsgericht onderwijs levensvatbaar te houden op de verschillende locaties.

In de loop van 2015 heeft een schoolbrede werkgroep zich gebogen over de brugperiode van het Merletcollege. Unaniem kwam naar voren dat men vast wilde houden aan een tweejarige brugperiode en aan dakpanklassen van twee niveaus met uitzondering van de leerlingen die geplaatst worden in een vmbo-basis- of tweetalige vwo-klas. Daarnaast is geadviseerd meer werk te maken van het determinatieproces onder andere door verhoogde aandacht te schenken aan gedifferentieerd werken.

Ter bevordering van het resultaatgericht werken en de verbetering van de kwaliteitszorg, heeft de school besloten om met ingang van het schooljaar 2014-2015 leerlingen vanaf klas 1 tot en met klas 2 directer te volgen en te begeleiden aan de hand van de cito-volg-toetsen. In september zijn de zogenaamde 0-toetsen bij alle eerstejaars leerlingen afgenomen.

In samenwerking met het Elzendaalcollege en Metameer heeft het Merletcollege deelgenomen aan de pilot ‘zomerschool’. Voor de uitvoering van de zomerschool is een beroep gedaan op ‘Van Kuijk Personal Support’ (VKPS), een bureau voor onderwijsondersteuning in Boxmeer. Drie leerlingen, die niet bevorderd konden worden hebben de zomerschool bezocht en konden alsnog bevorderd worden.

Voor het Merletcollege viel de aanmelding van eerstejaars leerlingen dit jaar tegen. Alhoewel het totale aantal aanmeldingen voor de school in Cuijk op hetzelfde niveau bleef als het jaar daarvoor, was een hoger aantal verwacht. Het aantal aanmeldingen (12) voor basis- en kaderberoepsgericht was een dieptepunt. In Grave was sprake van een onverwacht sterke daling: 100 tegenover 150 in 2014. De locatie Mill bevestigde zijn sterke positie. In Cuijk worstelde de school nog steeds met hevige concurrentie vanuit met name Metameer in Boxmeer en met een tamelijk grote onzekerheid over de werkelijke realisatie van nieuwbouw. De lagere aanmelding in Grave is niet goed te verklaren. Toeleverende basisscholen stellen dat het in elk geval niet voortkomt uit een mogelijk verslechterd imago van de school.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)