Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o. – Mollerlyceum

www.sgboz.nl
 rector: Marcel van Loo
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Mollerlyceum Bergen op Zoom

  • ZoomMAVO, Bergen op Zoom

  • ’t R@velijn, Steenbergen

  • ZuidWestHoek College, Ossendrecht

Het Mollerlyceum in Bergen op Zoom verzorgt havo, atheneum en gymnasium. Op het Mollerlyceum in Bergen op Zoom bereiden 700 leerlingen zich voor op een studie in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.


Belangrijke ontwikkelingen in het kalenderjaar 2015 waren:

Missie en visie

Herijking van de schoolmissie, visie en bijbehorende kernwaarden inclusief het gedrag dat hoort bij het uitdagen en inspireren van leerlingen om te komen tot groei en bloei.

E-learning
De doorontwikkeling van het didactisch concept in het werken met een eigen iPad bij de vakken Nederlands, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis en rekenen tot en met klas drie. Bij dit concept wordt gebruik gemaakt van VO-content.

Tweefasen-vwo (2FV)

Voor drie profielen EM, CM en NG zijn de voorbereidingen getroffen om het curriculum van het havo-eindexamenprogramma in lijn te brengen met het curriculum van het vwo-eindexamenprogramma. Hierdoor zal de school met ingang van schooljaar 2016-2017 in staat zijn om de betere havoleerling te inspireren om via een havodiploma binnen de 6 jaar ook zijn vwo-diploma te behalen. Tegelijk kan een vwo-leerling met bijvoorbeeld faalangst ook binnen 6 jaar, via een havo-examen, zijn vwo behalen. Door deze nieuwe ontwikkeling is differentiëren in de bovenbouw nadrukkelijk opgenomen in het curriculum.

Vwo topklas
In het vwo-plus programma gaan leerlingen versneld door de leerstof en houden tijd over om te werken aan andere uitdagende opdrachten. Daarnaast heeft het vwo vier topprogramma’s uitgewerkt waardoor de verschillende interesses van zowel havo- als ook vwo-leerlingen verder geprikkeld en gestimuleerd worden. In de brugklas kiezen alle leerlingen uit de vakken Media Design en Marketing, Europese Leeromgeving, Discovery en Sport.

Econasium

Afgelopen schooljaar is de ontwikkeling van het Econasium opgestart en ingericht, een excellentieprogramma voor leerlingen uit klas vier vwo. In samenwerking met de economische faculteit van Tilburg University vindt een economische verdieping plaats. Leerlingen die dit programma met goed gevolg afsluiten krijgen in de toekomst vrijstellingen op Tilburg University.

Taalbeleid
 
Het taalbeleid op het Mollerlyceum en de ZoomMAVO is opnieuw ingericht. Door middel van Diatoets is er een systeem van toetsing en begeleiding ingericht waarmee de leerling op een gedifferentieerde manier geholpen wordt in zijn taalontwikkeling. Speciale taallessen ondersteunen de leerlingen hierbij. Binnen de school en de verschillende vakken is hierdoor meer het besef ontstaan dat taal een onderwerp is van alle vakken. De secties onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om leerlingen bij het bestuderen of het maken van toetsen te ondersteunen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)