Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep De Langstraat – Dr.Mollercollege

www.sgdelangstraat.nl
rector: Jan van Pelt
opleidingen: vwo, havo
locaties:

  • Dr. Mollercollege, Waalwijk

  • Walewyc-mavo, Waalwijk

  • Van Haestrechtcollege, Kaatsheuvel

  • d’Oultremontcollege, Drunen

OMO Scholengroep De Langstraat

In het jaar 2015 waren - naast het onverminderd werken aan goed onderwijs voor alle leerlingen - de speerpunten:

  • het opstellen van een nieuw schoolplan. Dit was gereed op 1 december 2015;

  • het vervullen van de vacatures in de directie op twee van de locaties. Per 1 augustus 2015 is de nieuwe directeur van het Dr. Mollercollege gestart. Voor het d’Oultremontcollege is ook een nieuwe directeur gevonden. Deze startte per 1 februari 2016;

  • het aanpassen van de formatie en de organisatie aan de sterke demografische krimp in een deel van de regio, in de gemeente Heusden in het bijzonder. Dit is voor een groot deel gerealiseerd door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden tot uitwisseling van personeelsleden binnen de eigen scholengroep en scherp te letten op passende vacatures binnen de vereniging. Doordat de krimp structureel is, moet de scholengroep budgettair scherp aan de wind blijven varen.

Dr. Mollercollege
 
2015 was voor het Dr. Mollercollege een spannend jaar. Het verbetertraject vwo werd door de inspectie opnieuw beoordeeld. De inspectie was lovend over de aanpak en de resultaten. Het vwo kreeg weer het vertrouwen en werd voldoende beoordeeld. Daarmee valt de afdeling weer onder het regulier toezicht.

Op het gebied van scholing is er onverminderd ingezet op het verder pedagogisch en didactisch bekwamen van de docenten. Vanuit de behoefte om het onderwijs verder te verbeteren heeft het personeel ideeën gelanceerd om én de eigen verantwoordelijkheid voor het leren van de leerling én een gedifferentieerd onderwijsaanbod mogelijk te maken. Binnen zogenaamde proeftuinen wordt onderzocht wat de effecten hiervan zijn en wordt er stap voor stap gewerkt aan het invoeren ervan.

Nadat het vwo als voldoende beoordeeld werd, was er weer tijd om een aantal andere speerpunten op te pakken. Zo is er een aanzet gegeven tot het invoeren van een nieuw organisatiemodel met kleinere teams, voorbereiding van het omgaan met hoogbegaafdheid en het stimuleren van talenten van leerlingen, doorontwikkeling van het beleid rond het thema internationalisering en invoering van Havisten Competent.

In de laatste maanden van het jaar is er ook veel aandacht uitgegaan naar de voorbereidingen van het 100-jarig bestaan in 2016-2017.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)