Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep De Langstraat – Van Haestrechtcollege

www.sgdelangstraat.nl
 rector: Jan van Pelt
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locaties:

 • Dr. Mollercollege, Waalwijk

 • Walewyc-mavo, Waalwijk

 • Van Haestrechtcollege, Kaatsheuvel

 • d’Oultremontcollege, Drunen

OMO Scholengroep De Langstraat

In het jaar 2015 waren - naast het onverminderd werken aan goed onderwijs voor alle leerlingen - de speerpunten:

 • het opstellen van een nieuw schoolplan. Dit was gereed op 1 december 2015;

 • het vervullen van de vacatures in de directie op twee van de locaties. Per 1 augustus 2015 is de nieuwe directeur van het Dr. Mollercollege gestart. Voor het d’Oultremontcollege is ook een nieuwe directeur gevonden. Deze startte per 1 februari 2016;

 • het aanpassen van de formatie en de organisatie aan de sterke demografische krimp in een deel van de regio, in de gemeente Heusden in het bijzonder. Dit is voor een groot deel gerealiseerd door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden tot uitwisseling van personeelsleden binnen de eigen scholengroep en scherp te letten op passende vacatures binnen de vereniging. Doordat de krimp structureel is, moet de scholengroep budgettair scherp aan de wind blijven varen.

Van Haestrechtcollege
 
2015 stond in het teken van het verder uitbouwen van het innovatieve onderwijsconcept ‘Ons Onderwijs’. Dit concept is in het afgelopen jaar met grote regelmaat aan de orde geweest tijdens werkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten werden onderwijsplannen geëvalueerd en eventueel aangepast. Vanaf september 2015 werken 11 docenten samen in een professionele leergemeenschap. Hierbinnen worden verbeteracties niet langer individueel uitgevoerd maar gezamenlijk. Deze manier van werken zorgt voor een hogere kwaliteit van het onderwijs en voor een betere borging daarvan.

De ambitie van de school is het verbeteren van goede resultaten in het algemeen en in de bovenbouw in het bijzonder, waarbij het wel een school van kansen-geven blijft. Door de inzet van loopbaanbegeleiding (door mentoren en decaan) wordt de goede doorstroom naar het vervolgonderwijs geborgd. Verder wordt leerlingen een veilige en geborgen leeromgeving geboden.


Verdere speerpunten zijn:

 • betrokkenheid van de medewerkers bij de leerlingen

 • ontwikkelen van ’vernieuwing beroepsgericht vmbo‘ via het programma Economie en ondernemen

 • goede samenwerking met het bedrijfsleven

 • aanbieden van sport- en kunstactiviteiten.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)