Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep De Langstraat – d’ Oultremontcollege

www.sgdelangstraat.nl
 rector: Jan van Pelt
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locaties:

  • Dr. Mollercollege, Waalwijk

  • Walewyc-mavo, Waalwijk

  • Van Haestrechtcollege, Kaatsheuvel

  • d’Oultremontcollege, Drunen

OMO Scholengroep De Langstraat

In het jaar 2015 waren - naast het onverminderd werken aan goed onderwijs voor alle leerlingen - de speerpunten:

  • het opstellen van een nieuw schoolplan. Dit was gereed op 1 december 2015;

  • het vervullen van de vacatures in de directie op twee van de locaties. Per 1 augustus 2015 is de nieuwe directeur van het Dr. Mollercollege gestart. Voor het d’Oultremontcollege is ook een nieuwe directeur gevonden. Deze startte per 1 februari 2016;

  • het aanpassen van de formatie en de organisatie aan de sterke demografische krimp in een deel van de regio, in de gemeente Heusden in het bijzonder. Dit is voor een groot deel gerealiseerd door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden tot uitwisseling van personeelsleden binnen de eigen scholengroep en scherp te letten op passende vacatures binnen de vereniging. Doordat de krimp structureel is, moet de scholengroep budgettair scherp aan de wind blijven varen.

d’Oultremontcollege
 
De structurele leerlingendaling als gevolg van krimp in de gemeente Heusden trok ook in 2015 een financiële wissel op de school. Daarom is in het voorjaar het besluit genomen om de te kleine afdelingen vmbo-basis en -kader versneld af te bouwen. In het schooljaar 2016-2017 zullen de laatste basis- en kaderleerlingen in Drunen eindexamen doen.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de cognitieve ondersteuning van leerlingen planmatig vormgegeven via groepsplannen, die tot stand komen door analyse van groepsresultaten. Waar nodig vindt ook individuele ondersteuning plaats. Ook worden methodeonafhankelijke toetsen ingezet om de vorderingen van leerlingen te kunnen volgen en te vergelijken met de benchmark. Onderwijskundig is er in alle afdelingen ingezet op ‘de goede les’ met een scholingstraject voor alle docenten.


De school profileert zich als bètaschool via het vak ‘onderzoek & ontwerpen’ voor havo en vwo (technasium). Voor de mavo is hiervan een eigen variant gemaakt. De eerste lichting leerlingen van mavo, havo en vwo hebben dit jaar met goed resultaat hun examens Cambridge Engels gedaan.

Het d’Oultremontcollege wil verder het plus-profiel versterken door het aanbieden van een extra examenvak in klas vier van de mavo-afdeling en door maatprogramma’s aan te bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in alle de klassen van de vwo-afdeling.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)