Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep Helmond – Vakcollege Helmond

www.omoscholengroephelmond.nl
rector: Hans Schapenk
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Vakcollege Helmond, Helmond

  • Carolus Borromeus College (ivo-mavo), Helmond

  • Dr.-Knippenbergcollege, Helmond

OMO Scholengroep Helmond is volop in ontwikkeling. Er wordt een integraal huisvestingsplan opgesteld met als uitgangspunten een unilocatie voor het Vakcollege Helmond en nieuwbouw voor het Dr.-Knippenbergcollege. De fusiebesprekingen met de Stichting SPORH, over de overname van de Praktijkschool Helmond, zijn afgerond. Deze school wordt per 1 april 2016 de vierde deelschool van de scholengroep.

De bovenschoolse samenwerking verloopt goed. Er wordt geïnvesteerd in verdere samenwerking tussen de verschillende deelscholen op onderwijskundig gebied met gemeenschappelijke cursussen voor sectieleiders en een ICT-studiedag. Kwaliteitszorg, huisvesting, personeelsbeleid en financiën worden centraal aangestuurd.

Vakcollege Helmond

Na het vertrek van de deelschooldirecteur op 1 februari 2016 neemt de rector de positie in als directeur van de school.

Per 1 augustus wordt er in vier verschillende teams gewerkt: techniek, zorg & welzijn, economie & ondernemen en dienstverlening & producten. Leerlingen kiezen in groep 8 een afdeling om vervolgens zo snel mogelijk kennis te maken met de gekozen beroepsrichting.

Leerjaar 1 is een basisjaar waarin de leerlingen de basisvaardigheden aangeleerd krijgen van de betreffende sector. De docenten brengen een advies uit op basis van inzicht en snelheid waarmee de leerling zich de stof eigen maakt. De mentor bespreekt het advies met ouders en leerling. Wisselen van sector kan in klas 1 probleemloos aangezien het een basisprogramma is. Aan het einde van klas 1 zit 95% van de leerlingen op het juiste niveau en in de juiste sector.

Klas 2 is een determinatiejaar waarbinnen de leerling een goed beeld krijgt van het beroepenveld en de mogelijke vervolgopleidingen binnen de sector. Loopbaanbegeleiding vormt een belangrijk onderdeel van het programma binnen elke sector en wordt in 2016 verder ingevuld. Het voordeel van deze opzet is dat het programma aantrekkelijker wordt voor de leerlingen omdat naast theorie- ook praktijkvakken worden gevolgd. Bovendien werken leerlingen vier leerjaren met dezelfde groep docenten. Hiermee is er een einde gekomen aan de breuk tussen onder- en bovenbouw. Huisvesting blijft een probleem aangezien leerlingen en personeel moeten pendelen tussen twee gebouwen.

Er wordt geïnvesteerd in zorg en in extra hulp voor leerlingen door ondersteuningslessen. Er zijn twee leerling coördinatoren aangesteld voor het voorkomen van verzuim en verwijdering en twee onderwijsassistenten die ondersteuning bieden bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Het verbeteren van het pedagogisch klimaat is een speerpunt van de school in 2016. Als voorbereiding wordt er intensiever met de LEV-groep samengewerkt en is er een gemeenschappelijk mentoren programma ontwikkeld voor klas 1. De lessen worden verzorgd in het stadion van Helmond Sport onder de naam ‘Samen Leren met Helmond Sport‘. Vanaf oktober is er gestart met het gebruik van M5 als methode ter bestrijding van pestgedrag.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)