Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep Helmond – Carolus Borromeus College

www.omoscholengroephelmond.nl
rector: Hans Schapenk
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Vakcollege Helmond, Helmond

  • Carolus Borromeus College (ivo-mavo), Helmond

  • Dr.-Knippenbergcollege, Helmond

OMO Scholengroep Helmond is volop in ontwikkeling. Er wordt een integraal huisvestingsplan opgesteld met als uitgangspunten een unilocatie voor het Vakcollege Helmond en nieuwbouw voor het Dr.-Knippenbergcollege. De fusiebesprekingen met de Stichting SPORH, over de overname van de Praktijkschool Helmond, zijn afgerond. Deze school wordt per 1 april 2016 de vierde deelschool van de scholengroep.

De bovenschoolse samenwerking verloopt goed. Er wordt geïnvesteerd in verdere samenwerking tussen de verschillende deelscholen op onderwijskundig gebied met gemeenschappelijke cursussen voor sectieleiders en een ICT-studiedag. Kwaliteitszorg, huisvesting, personeelsbeleid en financiën worden centraal aangestuurd.

Carolus Borromeus College

Het Carolus Borromeus College had bij aanvang van het jaar 2015 net de poorten van een nieuw schoolgebouw geopend voor het onderwijs aan mavo, havo en vwo. Dit betekende, naast alle verhuisperikelen, ook de daadwerkelijke fysieke fusie tussen drie verschillende locaties. Dit alles ging gepaard met het aanstellen van een nieuwe directeur in een relatief nieuw managementteam.

Logischerwijs heeft de focus van de medewerkers zich aanvankelijk gericht op de nieuwe organisatie en alles wat daarmee samenhangt. In het nieuwe (school)jaar is die focus verlegd naar onderwijsontwikkeling. In ontwikkelteams voor alle opleidingen werd onderzocht op welke wijze het onderwijs voor de specifieke doelgroep vormgegeven moet worden om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de moderne leerling. De ontwikkelingen richten zich niet alleen op wat leerlingen nodig hebben en hoe zij kunnen excelleren maar ook op hoe de docent daarin het verschil kan maken.

Naast deze onderwijskundige ontwikkeling is er ook voortdurend aandacht voor kwaliteitsontwikkeling. Ter ondersteuning hiervan is gekozen om alle docenten te scholen in ‘collegiale consulatie’ met als doel de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de lessen te leggen bij diegenen die de lessen geven.

De examenresultaten van mavo en havo waren goed. Het vwo zal naar verwachting betere resultaten halen nu de eindexamenstof meer en eerder opgenomen is in de lesstof en er gerichter mee geoefend wordt. Daarnaast worden de leerlingen nauwgezet gemonitord en is er begeleiding ingezet voor leerlingen die moeite hebben met de voorbereiding op het eindexamen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)