Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep Helmond – Dr.-Knippenbergcollege

www.omoscholengroephelmond.nl
rector: Hans Schapenk
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Vakcollege Helmond, Helmond

  • Carolus Borromeus College (ivo-mavo), Helmond

  • Dr.-Knippenbergcollege, Helmond

OMO Scholengroep Helmond is volop in ontwikkeling. Er wordt een integraal huisvestingsplan opgesteld met als uitgangspunten een unilocatie voor het Vakcollege Helmond en nieuwbouw voor het Dr.-Knippenbergcollege. De fusiebesprekingen met de Stichting SPORH, over de overname van de Praktijkschool Helmond, zijn afgerond. Deze school wordt per 1 april 2016 de vierde deelschool van de scholengroep.

De bovenschoolse samenwerking verloopt goed. Er wordt geïnvesteerd in verdere samenwerking tussen de verschillende deelscholen op onderwijskundig gebied met gemeenschappelijke cursussen voor sectieleiders en een ICT-studiedag. Kwaliteitszorg, huisvesting, personeelsbeleid en financiën worden centraal aangestuurd.

Dr.-Knippenbergcollege

Het Dr.-Knippenbergcollege heeft het afgelopen jaar met de teams geïnvesteerd in het vernieuwen van het onderwijsconcept. De school wil meer ruimte creëren in het curriculum waaruit de leerlingen kunnen kiezen. De school gaat naar een basiscurriculum van 25 uur en reserveert 6 uur voor keuzes. Deze keuzes zijn gericht op de talentgebieden sport, technologie en het nieuwe vak vorm & media. Hieronder vallen onder andere de vakken beeldende vorming en muziek. Daarnaast is er aandacht voor mediawijsheid en -vaardigheid en voor maatwerk dat gericht is op de drie V’s: verdiepen, versterken of verbreden. Elke opleiding krijgt ruimte om hieraan inkleuring te geven, afgestemd op het type leerling.

Het Dr.-Knippenbergcollege werkt intensief mee aan vormgeving van het nieuwe landelijke programma Bèta-Challenge, een praktisch technisch vak voor mavoleerlingen. Verder is de school bezig met het vormgeven van digitale didactiek: een groep docenten uit mavo 1 en2 gebruikt in de klas de iPad naast boeken en deelt deze ervaringen binnen de sectie.

Het vwo-team heeft gekozen voor deelname aan het WON-traject (Wetenschaps Oriëntatie Nederland). Deze landelijke vereniging stimuleert academische vorming door onderzoek centraal te stellen. Het nieuwe vak moet deze leerlingen nieuwsgierig maken naar onderzoek door training in vaardigheden en onderzoeksmogelijkheden te stimuleren. Het vwo moet zo ruimte bieden voor maatwerk en doorgroei naar excellentie.

Op het vwo is daarnaast veel aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van wetenschapsoriëntatie. De afdeling vwo heeft geïnvesteerd in het verwerven van het predicaat excellente school. Dit predicaat is ook toegekend.

Op de mavo wordt dit jaar voor het eerst examen gedaan in de vakken lichamelijke opvoeding 2 (lo2) en technologie en toepassen (onderdeel van het bèta challenge programma). Daarmee is de doorlopende leerlijn sport en technologie bereikt.

De school draait voor het derde jaar een pilot op de mavo met leren met ICT in de vorm van een iPad-klas. Er wordt veel geïnvesteerd in scholing van docenten. Er is een visiedocument ‘Leren met ICT’ ontwikkeld. De school staat nu voor de vraag hoe werken en leren met ICT ook een plaats kan krijgen in de andere afdelingen van de school.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)