Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO scholengroep Tongerlo – Norbertuscollege

www.sgtongerlo.nl
rector: Marijke Broodbakker
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo, praktijkonderwijs
locaties:

  • Da Vinci College, Roosendaal

  • Gertrudiscollege, Roosendaal

  • Norbertuscollege, Roosendaal

Onderwijs: mooie resultaten

De examenresultaten waren prima met een slaagpercentage van respectievelijk 92 en 95 procent voor havo en vwo.

Het afgelopen jaar is gestart met Econasium, met een versterkt talenprogramma DELF en de voorbereidingen voor Goethe en DELE.

Twee vwo-leerlingen werden met hun profielwerkstuk Re-entry genomineerd voor de OMO-profielwerkstukprijs en wonnen de KNAW-profielwerkstukprijs. Een leerling uit vwo 4 mocht spreken in Paderborn, Duitsland, over 25 jaar Duitse hereniging.

Schoolontwikkeling

Er is aandacht besteed aan versterking van de didactiek en de onderwijskwaliteit, gepersonaliseerd leren, meer uitdaging voor alle leerlingen en een breed aanbod op het gebied van cultuur en wereldburgerschap. De schoolontwikkeling en de onderzoeksagenda zijn hiervan afgeleid.

Vanaf september 2015 doen 15 docenten onderzoek in de AOS. De onderzoeksthema’s komen voort uit het schoolplan en uit de onderzoeksagenda en hebben een aan het onderwijs en de school gerelateerd onderwerp.

In de school is een begin gemaakt met een andere organisatiestructuur om de ontwikkeling naar een lerende organisatie verder mogelijk te maken. De vorming van faculteiten met faculteitsleiders is in voorbereiding.

Inspectiebezoek

Het Norbertuscollege is eind september bezocht door de onderwijsinspectie. Het betrof een regulier onderzoek naar de onderwijskwaliteit. Die bleek ruimschoots in orde te zijn. De inspecteurs waren positief over het brede draagvlak voor de ontwikkelingen in de school, de sterke leerlingenzorg, een goed volgsysteem, de actieve betrokkenheid van docenten én leerlingen en een sterk, positief, pedagogisch klimaat. Tevens werd het doelgericht werken en het systematisch verbeteren van de kwaliteit op basis van de resultaten als positief gewaardeerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)