Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Roncalli Scholengemeenschap

roncalli.mwp.nl
rector: Ludo Heesters
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

  • Bergen op Zoom

Met een vooruitstrevende onderwijsaanpak stimuleert Roncalli haar 1200 leerlingen, naast het opdoen van de benodigde kennis, ook in hun persoonlijke ontwikkeling. Als daltonschool met een eigen-tempo-werkwijze worden leerlingen competenties, die mede bepalend zijn voor succes in het vervolgonderwijs en de verdere loopbaan: het geleidelijk omgaan met zelfstandigheid, samenwerken, reflectie, verantwoordelijkheid en effectiviteit.

De school verkeert in een fase waarin kwaliteitszorg door vele medewerkers wordt opgepakt en geborgd. Met behulp van instrumenten zoals ISO-9001:2015 en het INK managementmodel ontwikkelt de school zich verder en worden alle processen consistent gemeten en verbeterd. Het doel is te komen tot een 100% tevredenheid voor alle belanghebbenden. 

De daltonpijler reflectie krijgt zowel bij medewerkers als bij leerlingen extra aandacht. De keuze voor het OLT (Open LeerTraject) is voortgekomen uit de samenwerking met Exentra Antwerpen, expertisecentrum voor meer- en hoogbegaafden.

Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van juni 2014 heeft ertoe geleid dat de school ernaar streeft een excellente school te worden. Met belanghebbenden is een nieuw schoolplan 2015-2019 opgezet zodat Roncalli toekomstgericht onderwijs kan geven aan haar grootste kapitaal: de leerling. De werkgroep Roncalli-Q heeft de opdracht de kwaliteit zowel op het terrein van de leerling, de ouder als van de medewerker te verbeteren en te borgen. Aandachtspunten vanuit het werktevredenheidsonderzoek en de enquête schoolplan worden eveneens meegenomen.

Bij verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten is uitgebreid aandacht voor de protestants-christelijke en katholieke identiteit conform Zingeving en Goed Onderwijs (OMO juni 2013).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)