Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Scholengroep Het Plein

www.sghetplein.nl
 rector: Corinne Sebregts
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs
locaties:

  • Sint-Joriscollege, Eindhoven

  • Aloysius De Roosten, Eindhoven

  • Antoon Schellenscollege, Eindhoven

  • Vakcollege, Eindhoven

  • Praktijkschool Eindhoven

  • Pleinschool Helder, Eindhoven

De vestigingen van Scholengroep Het Plein werken vanuit een gezamenlijke missie, maar profileren zich afzonderlijk van elkaar. Elke school heeft een eigen identiteit en is apart gehuisvest. Het onderwijs- en begeleidingsaanbod is dusdanig op elkaar afgestemd dat er nagenoeg een dekkend onderwijsaanbod is van praktijkonderwijs tot gymnasium. Scholengroep Het Plein geeft onderwijs aan ongeveer 2700 leerlingen.

In 2015 is de bestuursfilosofie van de scholengroep verder uitgewerkt. De kerndirectie bestuurt Scholengroep Het Plein, maar projecten op niveau van de scholengroep worden ook uitgevoerd door de vestigingsdirecteuren. Er is een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid van de vestigingsdirecteur en de eindverantwoordelijkheid van de kerndirectie. Hierdoor wordt binnen elke vestiging voldoende ontwikkeling gerealiseerd.

Een voorbeeld van eenheid in de scholengroep en diversiteit per vestiging zijn de medewerkerstevredenheidsonderzoeken. In 2015 is op alle vestigingen een medewerkerstevredenheidonderzoek afgenomen. Over de wijze waarop op een vestiging gecommuniceerd wordt over de uitslagen van het medewerkerstevredenheidonderzoek zijn op het niveau van de scholengroep afspraken gemaakt, terwijl er op iedere vestiging andere acties worden ondernomen op basis van de uitslagen van het onderzoek. Het gaat dan om afspraken over het borgen van positieve resultaten en het realiseren van verbeteringen.

Ontwikkelingen die alle scholen van de scholengroep raken, worden bovenschools opgepakt. Dit geldt met name voor het omgaan met de gevolgen van de invoering van de wet op Passend Onderwijs en de Participatiewet. In de regio van het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland, waar Scholengroep Het Plein onder valt, is er sprake van een halvering van de financiële middelen voor leerlingondersteuning. Vanwege het hoge aantal leerlingen dat zware ondersteuning nodig heeft, betekent Passend Onderwijs een zorgwekkende vermindering van de baten. De scholen bieden hier een antwoord op door de onderwijsorganisatie aan te passen en gebruik te maken van ICT-middelen om docenten grotere groepen leerlingen te laten bedienen. Deze ontwikkeling heeft in 2015 gezorgd voor een scholengroepbrede oriëntatie op gepersonaliseerd leren. In de praktijk betekent het dat er in de scholen meer gebruik wordt gemaakt van laptops en iPads. Docenten scholen zich en zijn bezig met gezamenlijke onderwijsontwikkeling.

Verder heeft de scholengroep voor de hele vereniging de stichting Job 8 opgericht. Job 8 is een re-integratieorganisatie die voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt jobcoaching, jobfinding en sociale activering verzorgt. Hiermee wil de vereniging zorgen dat oud-leerlingen ook na invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 ondersteuning wordt geboden wanneer zij na het verlaten van de school op de arbeidsmarkt hun weg moeten vinden. Er zijn gesprekken gaande om ook vier andere schoolbesturen aan Job 8 te verbinden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)