Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Scholengroep Het Plein – Vakcollege Eindhoven

www.sghetplein.nl
 rector: Corinne Sebregts
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs
locaties:

  • Sint-Joriscollege, Eindhoven

  • Aloysius De Roosten, Eindhoven

  • Antoon Schellenscollege, Eindhoven

  • Vakcollege, Eindhoven

  • Praktijkschool Eindhoven

  • Pleinschool Helder, Eindhoven

Vakcollege Eindhoven is een school voor vmbo met basis- en kaderberoepsgerichte vakroutes: de vakmanschapsroute ‘Techniek & Vakmanschap’ en ‘Mens & Dienstverlening’. Vakcollege Eindhoven maakt deel uit van de landelijke organisatie voor vakcolleges. De school heeft een samenwerkingsverband met het Summa College (mbo) en bedrijven en instellingen uit de regio. Daarnaast is de school een Topsport Talentschool (LOOT). Vakcollege Eindhoven telt circa 270 leerlingen.

Door het onderwijsconcept ‘vakcollege’ zorgt de school ervoor dat de leerlingen direct vanaf de start in het eerste leerjaar op weg gaan naar een vmbo- én mbo-diploma. Dit is mogelijk door de intensieve samenwerking met het Summa College en met regionale bedrijven en instellingen. Daarnaast is er aandacht voor de begeleiding van elke individuele leerling op basis van zijn/haar interesses en kwaliteiten.

Voor de leerlingen betekent het onderwijs binnen Vakcollege Eindhoven dat ze zich ontwikkelen tot vakman of vakvrouw en een diploma behalen waarmee ze aan het werk kunnen. Voor bedrijven en instellingen betekent het dat ze kunnen rekenen op geschoolde vakmensen met een opleiding die is afgestemd op hun dagelijkse praktijk.

Het jaar 2015 stond in het teken van het verder verbeteren van de resultaten van opbrengstgericht werken. De resultaten zijn dusdanig verbeterd dat de onderwijsinspectie haar vertrouwen in de school heeft uitgesproken en een regulier basisarrangement heeft toegekend.

Ook werd er veel aandacht besteed aan de positionering van de school als vakcollege, een school voor vakmensen. Gelet op de toegenomen leerlingen instroom in leerjaar 1, 2 en 3 in de tijdelijke huisvesting, kan gesteld worden dat het imago van de school en de beleving van ouders en leerlingen positief verandert.

In 2015 werd het concept vakcollege verder uitgebouwd. Binnen de vakschool Zorg & Welzijn is er een convenant getekend met vijf grote zorginstellingen in de stad. De instellingen spreken hierin uit dat men in de toekomst wil blijven samenwerken binnen de vakschool Zorg & Welzijn.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)