Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Sondervick College

www.sondervick.nl
rector: Nol van Beurden
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locatie:

  • Veldhoven

Voor de vier opleidingen van het Sondervick College, het vmbo, mavo, havo en vwo, zijn de onderwijsconcepten helder verwoord en wordt er voortvarend gewerkt aan de uitwerking daarvan. Besloten is het lesrooster campusbreed aan te passen zodat er tijd en ruimte ontstaat om vorm te geven aan grotere diversiteit en differentiatie. Dit wordt gecombineerd met uitbreiding van het pakket uitwisselingen in internationalisering.

De ICT-ontwikkelingen verlopen voorspoedig. Alle nieuwe leerlingen hebben een laptop en het aanbod voor laptops wordt komend jaar opengesteld voor alle leerlingen. Het wifi-netwerk was al eerder op niveau gebracht.

Een verbreding van tweetalig onderwijs voor vwo en havo is ingezet en verdere verruiming naar mavo en vmbo is in onderzoek.

Een sportklas is in de steigers gezet en gaat in augustus 2016 van start.

De samenwerking met het mbo en hoger onderwijs is versterkt. Op mbo-niveau is dit gedaan door het ontwerpen van een technologieroute en deelname aan brainport industry college. richting het hoger onderwijs langs lijnen van academische opleidingsschool en deelname in docentontwikkelteams.

De school maakt deel uit van verschillende ondernemersnetwerken waaruit nuttige contacten komen voor het ervaringsgericht leren, zowel in praktische zin (vmbo) als in de zin van ’opdrachtgever’ voor andere leerroutes.

Het Sondervick College is deelnemer in het HACO-netwerk (havisten competent) en het netwerk Wetenschapsoriëntatie. Er is veel werk verzet in het voorbereiden van de nieuwe examenprogramma’s voor het vmbo waarin beleidsrijke keuzes zijn gemaakt, gericht op doorstroom in de brainport-regio.

De aanbesteding voor het inhuizen van een school voor speciaal onderwijs op de campus is succesvol afgerond. Dit schooljaar wordt er verbouwd en per augustus 2016 beschikt het Sondervick College over een aantal sterk verbeterde voorzieningen, met name op het gebied van techniek, handvaardigheid, muziek en design/interieur.

De school kreeg positieve feedback uit het inspectiebezoek, audit tweetalig onderwijs en jury excellente scholen. Hieruit kwamen ook nuttige leer- en ontwikkelpunten naar voren.

In combinatie met de voorbereidingen van een nieuw schoolplan is een traject om strategisch beleid met betrekking tot HRM te formuleren ingezet.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)