Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Van Maerlantlyceum

www.vanmaerlantlyceum.nl
rector: Liz Chermin
opleidingen: vwo, havo
locatie:

  • Eindhoven

In 2015 is het Van Maerlantlyceum een Brainportschool geworden. Verbinding met de Brainportomgeving is een belangrijk thema voor de school. Door de praktijk meer in de school te brengen, neemt de relevantie en daarmee het leerrendement toe. Nieuwe vakken als art & technology, kritisch denken en mediawijsheid hebben een belangrijke rol in dit Brainportconcept.

De school heeft in 2015 een nieuw schoolplan ontwikkeld. Individueel leren en professionalisering van de medewerkers staan hierin centraal. Vooruitlopend op deze ontwikkeling hebben in 2015 verschillende onderwijskundige experimenten plaatsgevonden die hun plek hebben gevonden in de toekomst van de school. Dit betreft experimenten op het gebied van:

  • Formatief toetsen

  • Gebruik van chromebooks in de klas

  • Ondernemerschap (Good Companies)

  • Preventie zittenblijven (zomerschool)

Bovengenoemde ontwikkelingen vragen om aanpassingen van het gebouw. In 2015 is het niet gelukt om te starten met de renovatie omdat de gemeente en de school nog geen overéénstemming hebben bereikt over het benodigde budget. In 2016 komt hierover duidelijkheid.

Het Van Maerlantlyceum participeert binnen de academische opleidingsschool Zuidoost Brabant. AOS Zuidoost Brabant heeft in 2015 officieel de status aspirant opleidingsschool verworven en de daarbij behorende subsidie toegekend gekregen. Dit heeft een positief effect op het tempo waarmee de opleidingsschool zich kan ontwikkelen. In AOS verband heeft de school in 2015 een NRO aanvraag gedaan voor onderzoek naar het diep leren van leerlingen.

Financieel was 2015 een spannend jaar voor de school. De in 2013 doorgevoerde bezuinigen moesten zich in 2015 vertalen in een evenwichtig financieel resultaat. De school heeft in 2015 een positief resultaat behaald. Dit schept vertrouwen voor de toekomst.

Tot slot heeft de school in schooljaar 2014-2015 haar 95-jarig jubileum gevierd. Door het jaar heen hebben oud-leerlingen producties georganiseerd voor de school. Het jubileumjaar is afgesloten met een flashmob in het centrum van Eindhoven. De betrokkenheid van oud-leerlingen bij de school zegt alles over de cultuur en de sfeer op het Van Maerlant. Deze vertaalt zich in 2015 in de tevredenheidsonderzoeken in bovengemiddelde resultaten (medewerkerstevredenheid 8,7; leerlingtevredenheid 7,0; oudertevredenheid 7,3).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)