Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Resultaten praktijkscholen

Het praktijkonderwijs heeft als pedagogische missie en als wettelijke opdracht om de leerlingen voor te bereiden op actieve deelname aan de maatschappij en aan het arbeidsproces. De vereniging heeft in 2015 zes scholen voor praktijkonderwijs:

Baanderherencollege Praktijkonderwijs in Boxtel, Fioretti College, afdeling Praktijkonderwijs in Veghel, Praktijkschool Eindhoven in Eindhoven, de Sprong (deelschool van IVO-Deurne) in Deurne, Varendonck College, afdeling Praktijkonderwijs in Someren en het Da Vinci College, afdeling praktijkonderwijs in Roosendaal.

‘Wat heb jij nodig, wij gaan het geven’

Al onze scholen voor praktijkonderwijs zijn er op gericht om de leerlingen zo goed mogelijk in staat te stellen zich te redden in de maatschappij. De focus ligt op de individuele leerling: ‘Wat kun jij, wat vind je moeilijk en wat kan school voor jou doen om uit jou te halen wat erin zit?’ Dat vraagt telkens weer om een individuele aanpak; het ontwikkelingsperspectief van de leerling, zijn motivatie, potentieel, en leer- en ondersteuningsvraag, is de maat. Al onze scholen bieden dat maatwerk. Om dit gericht te kunnen doen hebben de scholen de afgelopen tijd fors geïnvesteerd in het gebruik van een leerlingvolgsystemen om vorderingen te zien, maar ook om te kijken of uit de leerlingen komt wat erin zit.

In verbinding met de omgeving

Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling en de omgeving wordt steeds weer maatwerk geleverd. Om de kansen op passende arbeid zo goed mogelijk te maken zijn er veel en goede contacten met het bedrijfsleven en het ROC. Scholen bereiden leerlingen optimaal voor op passend werk of passende dagbesteding, ze bieden leerlingen mogelijkheden voor het behalen van branchecertificaten, bereiden leerlingen bij wie dat past voor op het ROC of halen de entree-opleiding van het ROC in eigen huis zodat het integraal onderdeel kan worden van de praktijkschoolopleiding. Op sommige scholen kunnen leerlingen via schakelklassen de kans krijgen op te stromen naar het vmbo.

Samen werken aan (nog) beter onderwijs

De praktijkscholen werken nauw samen met andere scholen voor praktijkonderwijs in Brabant. Samen werken ze aan kwaliteitsverbetering en doen ze aan intervisie.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling te zien in de uitstroom over de afgelopen jaren.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)