Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Goed onderwijs bieden

Samen zorgdragen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs is de belangrijkste taak van de vereniging en de scholen, een ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. We gebruiken daarbij Koers 2016 als kompas op verenigingsniveau. De schoolplannen vormen de leidraad per school. Ook de kwaliteitsontwikkeling heeft in 2015 meer gewicht gekregen. Zowel op schoolniveau en in toenemende mate op bestuurlijk niveau.

Goed onderwijs staat centraal bij de voorbereiding op een vervolgopleiding en een passende plaats in de maatschappij. Onderwijsontwikkelingen zoals passend onderwijs en digitalisering hebben voortdurend deaandacht. Deblijvende professionele ontwikkeling van docenten speelt hierbij een belangrijke rol. De focus hierbij blijft ongewijzigd: de leerling het onderwijs bieden dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)