Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Veiligheid op scholen

Sinds 2007 beschikt de vereniging over een eigen monitor om, per onderwijslocatie, de sociale veiligheid te meten. Het instrument bestaat uit een vragenlijst voor personeel, voor leerlingen en voor de veiligheidscoördinator. Deze monitor werd elke twee jaar afgenomen. In 2014 is dat voor het laatst gebeurd (zie jaarverslag 2014). Begin 2015 is afgesproken te kiezen voor een vierjaarlijkse afname. De scholen hebben hierdoor de tijd om, op basis van de uitkomsten van de monitor, veiligheidsbeleid te maken. Dat zou betekenen dat de OMO-veiligheidsmonitor in 2018 opnieuw wordt afgenomen.

Door een aanpassing van de onderwijswetten per 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De inspectie gaat vanaf schooljaar 2016-2017 hierop toezien; schooljaar 2015-2016 geldt als overgangsjaar. Deze wetwijziging behelst onder meer een jaarlijkse monitoring van de sociale veiligheid. Dit vraagt een herbezinning op de toepassing van de OMO-veiligheidsmonitor.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)