Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

ICT in het onderwijs

Op de verschillende scholen wordt op diverse manieren gebruik gemaakt van ICT in het onderwijs. De vereniging wil kennis delen met betrekking tot het gebruik van ICT en onderwijstechnologie in het primaire proces bevorderen. Om goed in kaart te brengen hoever de verschillende scholen hiermee zijn, is in de zomer van 2015 gestart met een uitgebreide inventarisatie aan de hand van een digitale enquête en gesprekken met de betrokkenen op de scholen. Deze inventarisatie wordt in het eerste kwartaal van 2016 afgerond. Uitgangspunt is het ‘Vier in balans-model’ van Kennisnet (visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen, infrastructuur). Er lijkt een tendens gaande dat steeds meer scholen op basis van hun visie kiezen voor ICT-middelen om persoonlijk en gedifferentieerd leren op maat beter mogelijk te maken. Deze ambitie vraagt om adequate ICT-faciliteiten, zoals een goede ICT-infrastructuur en kwalitatief hoogwaardig digitaal leermateriaal. Tevens is deskundigheidsbevordering en brede kennisdeling op dit gebied nodig.

In het kader van deze kennisdeling heeft op 12 november 2015 de jaarlijkse OMO ICTOdag (ICT in het onderwijs) plaatsgevonden. In december is naar aanleiding van de evaluatie van deze dag door de ICTO-werkgroep besloten om te onderzoeken of er behoefte is aan een andere manier van kennisdelen en een andere invulling van de OMO ICTOdag 2016.

Naast de inzet van onderwijstechnologie om leren op maat beter mogelijk te maken, worden leerlingen ook voorbereid op het leven in een sterk gedigitaliseerde samenleving. Dat betekent dat leerlingen digitale vaardigheden bijgebracht en mediawijs gemaakt worden. Kennis van en ervaring met informatie- en communicatietechnologie is daarvoor onontbeerlijk.

In 2015 participeerden twee OMO-scholen in verschillende leerlabs in het landelijke doorbraakproject Leerling 2020. Deze projecten lopen door in 2016 en er krijgen wellicht meer scholen de kans om aan dit landelijke project deel te nemen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)