Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Passend onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 in werking getreden. De scholen binnen een samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een aansluitend onderwijsaanbod waarbinnen voor ieder kind een passende plek is. Scholen en samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen periode flinke stappen gezet wat betreft het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en het creëren van een daarop aansluitend ondersteuningsaanbod. De wijze waarop de ondersteuning voor leerlingen is geregeld, is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan bestaat uit ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen binnen het samenwerkingsverband. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning de scholen in het samenwerkingsverband ten minste bieden.

De Eerste Kamer heeft op 31 maart 2015 ingestemd met het wetsvoorstel om leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) te integreren in het stelsel van passend onderwijs. Dit betekent dat deze wet per 1 augustus 2015 in werking treedt. Scholen en samenwerkingsverbanden bereiden zich momenteel voor op de uitvoering van de nieuwe regels.

Met de nieuwe wet worden de samenwerkingsverbanden per 1 januari 2016 verantwoordelijk voor de toewijzing van leerlingen naar het lwoo en pro en de budgetten die daarbij horen. De 16 regionale verwijzingscommissies (rvc’s), die nu hier nog voor verantwoordelijk zijn, worden dan opgeheven.

Staatssecretaris Dekker beslist in 2016 of de landelijke toelatingscriteria voor het lwoo definitief worden losgelaten. Dit zou betekenen dat de samenwerkingsverbanden vanaf 1 augustus 2018 deze toelatingscriteria zelf kunnen vaststellen.

De OMO-scholen zijn vertegenwoordigd in tien regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (zie bijlage 9). Rectoren uit deze tien samenwerkingsverbanden komen eens per kwartaal bijeen voor een afstemmingsoverleg met de raad van bestuur. Zij brengen gevolgen van de wetgeving op onderwijskundig, juridisch en administratief vlak gezamenlijk in beeld en delen verschillende beleidsthema’s.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)