Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Identiteit

In 2013 heeft de vereniging de notitie ‘Zingeving en Goed Onderwijs’ (bijlage 11) opgesteld. In deze tekst wordt de katholieke identiteit van de vereniging van drie basisbegrippen voorzien: goed onderwijs, een goed mens en goed leven.

Onze identiteit moet terug te zien zijn in gedragingen van zowel docenten als leerlingen. Identiteit, of anders gezegd: waardengedreven onderwijs, stijgt uit boven zo’n strategisch beleidsdocument, en ook boven de urentabel van het vak levensbeschouwing. Waardengedreven onderwijs omvat ook de inhoud van een les, de houding van de docent ten opzichte van de leerling, het pedagogisch klimaat, de organisatie van de school, het personeelsbeleid, de ouderparticipatie, et cetera. Waardengedreven onderwijs draagt bij aan de persoonsvorming, de sociale en de maatschappelijke vorming van leerlingen. Dit is niet alleen een taak van de docenten levensbeschouwing, maar van iedereen in de school.

Rode draad door het onderwijs

In 2015 heeft de werkgroep identiteit, bestaande uit een viertal rectoren en de bestuursvoorzitter, docenten van verschillende scholen uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag of en hoe een school zingeving/levensbeschouwing als rode draad door het onderwijs kan laten lopen, zodat betekenisvolle reflectie en gesprekken over gedrag plaatsvinden bij meer dan alleen het vak levensbeschouwing, én in alle leerjaren. Eind 2015 is besloten te starten met een onderzoek naar de wijze waarop waardengedreven onderwijs per vak vorm en inhoud zou kunnen krijgen. In 2016 wordt dit onderzoek uitgevoerd. Dit moet leiden tot handreikingen voor docenten om binnen het normale curriculum onderwerpen aangereikt te krijgen die geschikt zijn om inhoud te geven aan waardengedreven onderwijs.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)