Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Demografische ontwikkelingen en onderwijsaanbod op fietsafstand

In 2013 is een intern onderzoek verricht naar de demografische ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant. Voor elke school zijn leerlingramingen gemaakt voor de periode tot en met 2025. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal leerlingen binnen het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant vanaf 2015 gaat dalen. Deze daling is binnen de provincie ongelijk verdeeld.

In 2014 is de ontwikkeling van het leerlingaantal in kaart gebracht per regio waarbinnen leerlingen een bij hen aansluitende onderwijsplek moeten kunnen vinden. In dit onderzoek zijn ook de gegevens van collega-scholen en –besturen meegenomen. Per onderwijsregio is voor elke schoollocatie de ontwikkeling van het aantal leerlingen per onderwijstype en leerjaar inzichtelijk gemaakt. Het resultaat geeft inzicht in de ontwikkeling van het toekomstige leerlingaantal voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo per schoollocatie. Op basis van het beeld dat per onderwijsregio is verkregen, zijn in eerste instantie zeven onderwijsregio’s geselecteerd voor verdere analyse. De cijfers uit deze nadere analyse vormen de basis voor besprekingen met gemeenten en collega-besturen over het toekomstige onderwijsaanbod, met als doel dat voor elke leerling een gevarieerd aanbod op fietsafstand behouden blijft.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)