Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Toezichtarrangementen

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt elke opleiding van elke school ten minste eens per vier jaar voor het vaststellen van een toezichtarrangement. Opleidingen ontvangen een basisarrangement als de inspectie geen aanwijzingen heeft voor belangrijke tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs en/of de naleving van de wet- en regelgeving. Opleidingen waarbij wel sprake is van tekortkomingen ontvangen een aangepast arrangement kwaliteit met bijbehorend predicaat ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ en vallen onder verscherpt toezicht van de inspectie. De schoolleiding start in deze gevallen een verbetertraject om de onvoldoende onderwijsindicatoren op korte termijn weer op voldoende niveau te krijgen. De raad van bestuur is hierbij nauw betrokken.

Het volgende overzicht geeft het aantal toezichtarrangementen weer die gelden op 31 december 2015:

Toezichtarrangement

Pro

vmbo-b

vmbo-k

vmbo-(g)t

havo

vwo

totaal

Basis

6

25

26

43

33

31

164

Zwak

0

2

1

1

1

2

7

Zeer Zwak

0

0

0

0

0

0

0

Totaal n.v.t.

0

0

0

2

1

1

4

Totaal

6

27

27

46

35

34

175

    Tabel 1: overzicht toezichtarrangementen per 31 december 2015

    2015 laat het beeld zien dat 164 van de 171 beoordeelde opleidingen (95,9%) van de vereniging volgens de inspectienormen voldoende scoren. Zeven afdelingen ontvingen een aangepast arrangement. Na een lange periode van gestage daling van het aantal arrangementen (in 2014 ontvingen per 31 december slechts drie opleidingen een aangepast arrangement) is er nu weer een lichte toename. Deze toename maakt echter scherp: de betrokken scholen zetten zich in om op korte termijn weer te voldoen aan de geldende normen. Niet één school is aan het einde van 2015 door de inspectie beoordeeld als ‘zeer zwak’. De lichte stijging in arrangementen heeft er mede toe geleid dat het bestuur en de scholen nog meer dan voorheen investeren in goede en duurzame kwaliteitszorg in een gezamenlijk streven naar voldoende scores voor alle opleidingen binnen de scholen van Ons Middelbaar Onderwijs. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen waarin voor elke school per opleiding staat aangegeven welk toezichtarrangement op 31 december 2015 geldt.

    pagina opties

    Mijn OMO verslag (0)