Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs en de school te onderzoeken, te borgen en te verbeteren.

Elke school is op haar eigen wijze bezig met het uitdragen en toepassen van kwaliteitszorg en verwerkt dit in het schoolbeleid. Uit een onderzoek van Hobéon dat in 2015 plaatsvond is gebleken dat onze scholen op een goede manier bezig zijn met kwaliteitszorg. Allemaal brengen ze op een professionele manier de kwaliteit in beeld, maken ze afspraken naar aanleiding van de resultaten en worden verantwoordelijkheden helder belegd.

Een deel gaat een stap verder en gebruikt kwaliteitsinformatie proactief en zet het gericht in voor innovatie. Deze scholen hebben niet alleen de kwaliteitszorg op orde; zij gebruiken de verkregen informatie om continue te blijven groeien en ontwikkelen.

Verschillende instrumenten worden ingezet om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Het schoolplan dient als kader voor de onderwijsontwikkeling op schoolniveau; Koers 2016 en het document ‘Zingeving en goed onderwijs’ dienen als leidraad op verenigingsniveau. Daarnaast maken al onze scholen gebruik van het MMP (Magister Management Platform), een systeem dat met behulp van de gegevens uit Magister vorderingen en opbrengsten laat zien. Het stelt de scholen in staat de resultaten af te zetten tegen de normen van de inspectie en de resultaten tot op docentniveau te analyseren. MMP wordt ook gebruikt door het bestuur om zicht te houden op de resultaten van onze scholen. Om te bezien of leerlingen en medewerkers tevreden zijn met de diverse aspecten van hun school worden op alle scholen leerling- en werktevredenheidsonderzoeken afgenomen. De medewerkerstevredenheid meten we voor heel de vereniging gezamenlijk, zodat we zaken op de diverse niveaus (afdeling, locatie, school, vereniging) en in samenhang kunnen bekijken. Deze meting vond eind 2015 plaats (zie Werktevredenheid)

Binnen de vereniging wordt al veel gedaan om het leren van elkaar te versterken (zie Kennisnetwerken). In 2015 is ook een start gemaakt met het opzetten van een netwerk voor kwaliteitszorgmedewerkers. Het onderzoek van Hobéon biedt een prachtige basis om op voort te bouwen en de kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling van onze scholen, door (nog meer) samen op te trekken, verder te versterken. Daaraan zal in 2016 verder gewerkt worden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)