Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Educatief Partnerschap met het vervolgonderwijs

Alle scholen onderhouden net als in voorafgaande jaren samenwerkingsverbanden met het vervolgonderwijs. Er wordt bijvoorbeeld in het vmbo ingezet op samenwerking met het mbo voor het creëren van doorlopende leerlijnen. Ook worden er diverse projectmatige samenwerkingen gerealiseerd, zoals loopbaanleren en projecten van vmbo en mbo met het bedrijfsleven.

Verschillende OMO-scholen participeren in het Wetenschapsknooppunt Brabant, onder andere voor profielwerkstukken en open dagen. Samen met Tilburg University is het Econasiumprogramma opgezet. Dit programma heeft als doel de belangstelling voor een economische studie op wetenschappelijk niveau onder middelbare scholieren te vergroten. Ook in het kader van ‘Economie voor jou’ en in het tweejaarlijkse Palladio programma zien we een bloeiende samenwerking met het vervolgonderwijs.

De samenwerking met het vervolgonderwijs wordt via de academische opleidingsscholen bevorderd. Door OCW gesubsidieerde projecten zoals ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen’, ‘Begeleiding Startende Docenten’ en ‘Professionele Leergemeenschappen’ hebben een positief effect op de samenwerking met lerarenopleidingen. Vanuit de scholen is de wens ontstaan dat de samenwerking tussen de hbo’s en universiteiten meer complementair wordt. Dit biedt namelijk meer mogelijkheden voor diverse samenwerkingsthema’s. Hiervoor is een werkgroep ingesteld.

Bijlage 10 biedt een overzicht van de samenwerking met instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)