Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Koers 2016 en Koers 2023

Koers 2016, het strategisch beleidsplan van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, stelt dat de docent niet de enige, maar wel de meest bepalende (f)actor is voor de kwaliteit van ‘goed onderwijs’. Koers 2016 kwam tot stand door inbreng van leerlingen, ouders, leraren, schoolleiding, de raad van toezicht en andere belanghebbenden. In het voorjaar van 2010 werd Koers 2016 het startpunt van een hernieuwd beleid voor de scholen, het OMO-bureau en de raad van bestuur. Koers 2016 is geconcretiseerd in een werkprogramma waarmee de verschillende betrokkenen concreet aan de slag kunnen. Dit werkprogramma wordt ieder kalenderjaar geactualiseerd. In de afgelopen jaren is op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de effecten van Koers 2016. In 2015 is aanvullend en verdiepend onderzoek gedaan naar deelname aan kennisnetwerken door docenten (zie Kennisnetwerken).

De vereniging is op weg de ambities uit Koers 2016 te realiseren. Op de meeste thema’s ligt de vereniging ‘op koers’. Daar waar de doelen nog niet bereikt zijn, wordt hard gewerkt om deze te verwezenlijken.

Koers 2023

Daarnaast wordt ook gekeken naar de toekomst. Het proces is gestart om te komen tot de opvolger: Koers 2023. Onder het motto: ‘Ontwikkelen doe je samen’ is eind 2015 binnen de vereniging een brede dialoog opgestart waarbij collega’s, leerlingen, ouders en stakeholders zijn uitgenodigd om mee te praten over wat hen nu en in de toekomst bezighoudt. Het streven is om in het najaar van 2016 een definitieve versie van het nieuwe koersdocument vast te stellen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)