Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Actualisering gesprekscyclus

De focus op de kwaliteit van de docent voor het realiseren van goed onderwijs vormt de rode draad in Koers 2016. De docent beïnvloedt immers voor een groot gedeelte de individuele leerprestaties. Goed onderwijs vraagt om competente docenten die hun vak steeds bijhouden. Gedeelde beroepswaarden voor alle medewerkers vormen het fundament voor het koersdocument. De gesprekscyclus dient ondersteunend te zijn aan deze uitgangspunten. In 2015 is een geactualiseerde gesprekscyclus gestart waaraan de volgende gespreksonderwerpen zijn toegevoegd:

  • Professionaliteit: hieronder vallen de beroepswaarden, disposities, professionalisering en het gebruik maken van de professionele ruimte. Ook kennisdeling en deelname aan kennisnetwerken komen hierbij aan bod

  • Realisatie: bijdrage van de werknemer aan de visie, missie en doelstellingen van de school

Ter ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden is een online portaal ontwikkeld waar achtergrondinformatie te vinden is over de gesprekscyclus en waar handreikingen te vinden zijn voor het voorbereiden en voeren van de gesprekken.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)