Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Kennisnetwerken

Kennisdeling via netwerken is een van de prioriteiten in de beleidsagenda van Koers 2016.

Het verder ontwikkelen van de professionaliteit van docenten staat centraal: langs de formele weg door opleidingen en trainingen, maar juist ook via informeel leren.

De kennisnetwerken geven vorm aan de ambitie:

  • dat er in een kennisintensieve organisatie als vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, met zo’n 7.000 hoogopgeleide professionals, maximaal gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige kennis en ervaringen. Je hoeft niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden;

  • dat kennisdelen niet iets is dat je ‘ernaast’ doet, maar als een rode draad door je dagelijks werk loopt. Informeel leren via de kennisnetwerken kun je prima combineren met je uren voor de klas.

Het is aan de docent/professional hoe hij, in overleg met leidinggevenden en collega’s, kennisdeling zo invult dat het een logisch onderdeel vormt van het dagelijks werk.

In 2015 is op een aantal terreinen actie ondernomen om de vorming en instandhouding van kennisnetwerken te bevorderen. Er zijn stappen gezet om de vaknetwerken wat meer centrale structuur en begeleiding te bieden en om de kernteamleden te helpen bij hun ureninzet. Het aantal Meesterlijke Ontmoetingen is uitgebreid van drie naar zes ontmoetingen.

Ook met deze maatregelen is een blijvende inspanning vereist vanuit de schoolleiders, de raad van bestuur en het bureau om de meerwaarde van kennisdeling helder te maken en medewerkers hiertoe te stimuleren en faciliteren. Dat blijkt mede uit de eerste analyse van de resultaten van vier jaar onderzoek naar kennisdeling binnen de vereniging. Met name de stimulans door leidinggevenden en de geboden ruimte/facilitering komen naar voren als belangrijkste succesfactoren.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)