Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Traject netwerkleren met Open Universiteit

In 2015 is een selectie van de kennisnetwerken van docenten en andere professionals binnen de vereniging intensief begeleid. Het betreft een combinatie van kennisnetwerken waarvan de vorming nog moest starten, waarvan de vorming al gestart is maar nog moeizaam verloopt en kennisnetwerken die al aardig op gang zijn. Tussen december 2014 en december 2015 zijn zes bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de Open Universiteit. Tijdens de bijeenkomsten kregen de aanvoerders (kernteamleden) onder meer wetenschappelijke inzichten in kritische factoren voor netwerkleren en kennisnetwerken, kregen ze praktische tips voor het succesvol opzetten en duurzaam onderhouden van een netwerk, en gingen ze met elkaar in gesprek over hun ervaringen met het creëren van draagvlak en het professionaliseren van het netwerk. Per vakgebied is aan elk netwerk een schoolleider of directielid gekoppeld om draagvlak en betrokkenheid te stimuleren.

De wijze waarop de kernteamleden hun netwerk hebben opgezet, leden hebben geworven en kennis hebben gedeeld, varieert per netwerk: van kleine, regionale (mail)contacten en bijeenkomsten tot grootschalige, centrale bijeenkomsten waarvoor alle vakdocenten van het betreffende vak zijn uitgenodigd.

Validatie trainingstraject netwerkleren
Voor het trainingstraject netwerkleren is in 2015 een validatieverzoek bij Registerleraar ingediend. Registerleraar is in 2012 opgezet door de Onderwijscoöperatie en is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Doelstelling is dat het register bijdraagt aan de ontwikkeling van een professionele cultuur van permanente bekwaamheidsontwikkeling. In 2016 is het validatieverzoek goedgekeurd. Deelnemers aan het trainingstraject kunnen hierdoor de gemaakte uren aan hun persoonlijke dossier in Registerleraar toevoegen.

Pilot facilitering kernteamleden vaknetwerken
In 2015, tijdens dit trainingstraject, is besloten een pilot te starten met het faciliteren van de ureninzet van docenten die deel uitmaken van het kernteam van een vaknetwerk. De regeling is ingesteld voor schooljaar 2015-2016, voor de duur van één jaar en heeft een experimenteel karakter. Deelnemers worden voor 0,1 fte per kernteamlid gefaciliteerd.

Halverwege deze pilot, in december 2015, is alle deelnemers gevraagd naar de ervaringen tot dan toe met het maken van afspraken met leidinggevenden en de invulling van de taken in de beschikbare uren. Uit de reacties kan worden opgemaakt dat de facilitering voor vrijwel alle deelnemers van groot belang is geweest. De effecten van de facilitering worden tegen het einde van de proefperiode, in mei/juni 2016, uitgebreid geëvalueerd met de betrokkenen. Daaruit volgt een voorstel voor het vervolg.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)