Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Academische opleidingsscholen

De vereniging heeft drie Academische Opleidingsscholen (AOS). Het gaat om drie clusters van scholen en lerarenopleidingen:

 • AOS-West-Brabant in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam (HR), Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) en de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT);

 • AOS-Midden-Brabant in samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Tilburg en de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg. Deze AOS is verdeeld in twee substructuren:

  • AOS-Den Bosch

  • AOS-Tilburg

 • AOS-Oost-Brabant in samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Eindhoven School of Education (ESoE), Radboud Docenten Academie (RDA) en ILS Academie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (ILS-HAN).

De AOS’en moeten periodiek voldoen aan wettelijke normen en eisen. Alle drie de AOS’en zijn in 2015 positief beoordeeld. De verdeling van AOS-Midden-Brabant in twee substructuren werd bovendien formeel goedgekeurd. Daarnaast werd vastgesteld dat AOS Zuidoost-Brabant als aspirant opleidingsschool ruimschoots aan de eisen voldeed.

Alle scholen van de vereniging zijn daardoor nu formeel opgenomen in een AOS. Om de scholen optimale kansen voor deelname te bieden zijn de structuren van de AOS’en aangepast. Hierdoor wordt het eigenaarschap van iedere school beter gewaarborgd.

De functie van de AOS’en gaat verder dan alleen het bijdragen aan de strikte opleidingsdoelen:

 • primaire taak blijft om in samenwerking met de lerarenopleidingen studenten van de lerarenopleiding voor een groot gedeelte van hun studie (40%) op te leiden in de authentieke schoolomgeving;

 • studenten leren ook schoolgebonden onderzoek te doen;

 • extra taakstelling is dat docenten van de scholen gestimuleerd worden om zelf onderzoek te doen;

 • de ontwikkeling van de school wordt bevorderd door een op schoolinnovatie gerichte onderzoeksagenda.


De AOS’en voeren als samenwerkingsverband projecten uit die door OCW zijn geëntameerd:

 • ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen’ met aandacht voor thema’s als ouderbetrokkenheid, opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen, tegengaan pestgedrag en begeleiding van beginnende docenten na afstuderen. Op aangeven van OCW is ‘School aan Zet’ hiervoor de begeleider.

 • De AOS’en hebben met de universitaire partners ESoE en ULT samengewerkt in het project ‘Professionele Leergemeenschappen’. Dit project stimuleert docenten om met collega’s hun eigen vakonderwijs te verbeteren of een, voor hun onderwijs relevant, probleem aan te pakken. Dit gebeurt onder begeleiding van deskundigen van de universiteiten.

 • Doel van het project ‘Begeleiding Startende Docenten’ is dat beginnende leraren, door intensieve coaching en begeleiding, hun professionaliteit vergroten, waardoor vroegtijdige uitval wordt voorkomen. Dit project wordt in goede samenwerking met de ESoE en ULT uitgevoerd.

Al deze projecten worden wetenschappelijk gemonitord door de Universiteit Utrecht (UU) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)