Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Promovendi

Leraren kunnen van het ministerie van OCW een beurs krijgen voor promotieonderzoek. De aanname is dat een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs verhoogt. De inzet van gepromoveerden versterkt de aansluiting tussen universiteiten en scholen. Door het promotieonderzoek worden de kennis en onderzoekservaring van docenten vergroot en men rekent erop dat dit ten goede komt aan de onderwijspraktijk. Met de promotiebeurs van OCW kan gedurende een periode van maximaal vier jaar een vervanger worden aangesteld voor de helft van de contractomvang, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling.

De raad van bestuur heeft in 2015 een regeling in het leven geroepen die onder bepaalde voorwaarden docenten van de vereniging in staat stelt om aan zo’n promotietraject deel te nemen. De aanvraag voor deze facilitering wordt beoordeeld door een commissie die bestaat uit de penvoerders van de academische opleidingsscholen. Naast de lopende promotietrajecten zijn twee van de drie aanvragen goedgekeurd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)