Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

CAO OMO

De vigerende CAO OMO is ingegaan per 1 augustus 2014 en liep tot 1 augustus 2015. In 2015 is het gesprek gevoerd met de vakcentrales met als doel om een nieuwe CAO OMO per 1 augustus 2015 af te sluiten. Uitgangspunt hierbij is om verdere stappen te zetten naar meer ruimte voor medewerkers voor afspraken op maat die ten goede komen aan de inzetbaarheid, het onderwijsprogramma en de onderwijskwaliteit voor de leerlingen. Ook is het gesprek gevoerd over aanpassingen van de CAO OMO in het kader van de Wet Werk en Zekerheid. Dit overleg heeft nog niet geleid tot een nieuwe CAO OMO.

Het uitblijven van een akkoord in het landelijke overleg over de CAO VO heeft de lokale onderhandelingen sterk beïnvloed. Op 10 juli 2015 is er op centraal niveau een ‘Loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016’ overeengekomen tussen vertegenwoordigers van werkgevers in de publieke sector en drie van de vier betrokken vakcentrales. Als gevolg hiervan komt er voor 2015 en 2016 loonruimte beschikbaar voor de VO-sector. Ondanks het feit dat er nog geen nieuwe CAO VO is, heeft de VO-raad de besturen opgeroepen om toch tot uitbetaling van de salarisverhoging voor 2015 over te gaan. Omdat het geen afspraak bij cao is, kan ieder schoolbestuur hier een eigen besluit in nemen. De raad van bestuur heeft besloten gehoor te geven aan de oproep van de VO-raad en de salarisverhoging voor 2015 uit te betalen aan de medewerkers van de vereniging.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)