Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Re-integratie

Re-integratie omvat alle activiteiten van werkgever, werknemer en derden gericht op het voorkomen van (dreigende) werkloosheid en behoud of terugkeer van de werknemer in het arbeidsproces. De aanpak van re-integratie bij de vereniging gaat uit van goed onderwijs en goed werkgeverschap. Als uitgangspunten gelden het toepassen van de kracht van één werkgever en het benutten van de regionale samenwerking met ruimte voor maatwerk binnen de geldende kaders en regelgeving.

Werknemers werken langer door waardoor de noodzaak om duurzaam vitaal en gezond te werken toeneemt. Om verschillende redenen besteedt de vereniging aandacht aan re-integratie. Demografische ontwikkelingen, zoals dalende leerlingaantallen, zorgen voor de bewustwording om werknemers werkzekerheid te bieden. De vereniging motiveert haar medewerkers maximaal inzetbaar te zijn en te blijven. De gewijzigde ontslagwetgeving zorgt hierbij voor toegenomen aandacht voor goede dossiervorming, en stuurt op herplaatsing en scholing van medewerkers. De vereniging betaalt als eigenrisicodrager een deel van de uitkeringslasten bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

In 2015 is een start gemaakt met het uitwerken van re-integratie activiteiten op het gebied van preventie, Wet werk en zekerheid en het beïnvloeden van schadelast als gevolg van uitkeringen. Uiteraard zijn alle acties gericht op preventie; er is maximale aandacht voor vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en werkzekerheid.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)