Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Duurzame inzetbaarheid

In 2013 zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor behoud en aanname van jonge docenten. Om ruimte te maken voor jonge docenten is daarnaast in de cao een regeling getroffen voor werknemers van 63 jaar en ouder, ter facilitering van deeltijdontslag. Van de 570 personeelsleden van 63 jaar en ouder maakt in het schooljaar 2015/2016 19,3% gebruik van deze regeling. Er is een geringe toename zichtbaar van de formatie docenten en onderwijsondersteuners onder de 31 jaar.

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben Kabinet en sociale partners afspraken gemaakt die de Nederlands arbeidsmarkt moeten voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Hieruit is de Regeling cofinanciering sectorplannen voortgekomen. In april 2014 heeft de vereniging een aanvraag ingediend voor cofinanciering van een zestal activiteiten. Deze activiteiten richtten zich onder meer op instroom en begeleiding van jonge werknemers, duurzame inzetbaarheid, bevordering van netwerkleren en re-integratie van (dreigend) werklozen. In de zomer van 2014 werd bekend dat het A&O-fonds de plannen die door schoolbesturen zijn opgesteld niet indient bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar een plan heeft ingediend voor de hele sector. Daarin zijn de meest aangevraagde maatregelen opgenomen. In 2015 is de sectorale aanvraag gehonoreerd en is bekeken op welke manier onze medewerkers gebruik kunnen maken van deze maatregelen. Er is een divers aanbod samengesteld van activiteiten waaraan ruim 300 OMO-medewerkers deel kunnen nemen in de periode januari 2016 tot en met februari 2017.

Alle activiteiten uit het sectorplan zijn gericht op professionaliteit en duurzame inzetbaarheid. Voorbeelden van activiteiten zijn procesbegeleiding van netwerken, trainingen integraal HR en gesprekstechnieken, loopbaanscans en trainingen tot coach en begeleider van intervisies. De subsidie bestaat uit 50% vergoeding van de kosten en bij een aantal maatregelen ook uit 50% vergoeding van de verletkosten.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)