Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Ziekteverzuim

In de afgelopen periode heeft de vereniging gewerkt aan het verbeteren van het re-integratie- en het ziekteverzuimbeleid. De volgende uitgangspunten vormden de rode draad in de aanbevelingen:

  • goed werkgeverschap;

  • kwaliteit telt (goed onderwijs);

  • kracht van één werkgever toepassen;

  • benutten regionale samenwerking;

  • ruimte voor maatwerk binnen geldende kaders en regelgeving;

  • maximale aandacht voor preventie van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid;

Samen met de scholen is er een begin gemaakt met het opnieuw vormgeven van de visie op verzuim. Het verzuimpercentage van de vereniging laat de afgelopen jaren een dalende trend zien. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde in de sector VO (bron: verzuimbenchmark – VO) ligt het verzuimpercentage bij de vereniging beduidend lager. In 2014 lag het verzuimpercentage in de sector op 4,9% (bij het OP) ten opzichte van 4,1% bij OMO (OOP + OP). De daling van het ziekteverzuim zette zich ook in 2015 door. In 2013 was het verzuimpercentage nog 4,15%, in 2015 is het verzuimpercentage gedaald naar 3,86%.

Ten aanzien van de ziekmeldingsfrequentie kan geconcludeerd worden dat deze in 2015 ten opzichte van 2014 ongewijzigd is gebleven. Ten opzichte van de sector zijn hier geen opvallende verschillen te duiden. Ten aanzien van de gemiddelde verzuimduur zien we een daling in vergelijking met 2014; de verzuimduur ligt daarentegen nog niet op het niveau van 2013.

Geconcludeerd kan worden dat deze dalende trend getuigt van een effectieve aanpak, die maakt dat de afweging om te komen tot eigenrisicodragerschap voor de ziektewet kansrijk is.

De belangrijke rol die leidinggevenden hebben in de ziekteverzuimbegeleiding wordt de komende jaren verder ontwikkeld.

In bijlage 8 zijn de ziekteverzuimcijfers weergegeven.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)