Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Diversiteit

Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist deze verscheidenheid leidt bij samenwerking tot creatievere oplossingen, ideeën en inzichten. Medewerkers kunnen zich flexibeler en makkelijker aanpassen aan veranderingen in bijvoorbeeld eisen die gesteld worden aan de functie en de werkomgeving. Diversiteit bevordert de inzet van een goede mix van talenten in de organisatie. Het gaat om de juiste persoon op de juiste plaats waarbij, in aansluiting op het identiteitsbeleid, uitgegaan wordt van ‘iedereen telt, de gehele mens’.

Eind 2012 heeft vereniging Ons Middelbaar Onderwijs het Charter Talent naar de Top ondertekend om een stimulans te geven aan het diversiteitsbeleid. Als gevolg van de groei van het percentage vrouwen in de top is de vereniging in 2015 door charter Talent naar de Top uitgeroepen tot aansprekend voorbeeld voor andere organisaties. Aan de hand van het diversiteitsbeleid en het werkprogramma diversiteit is aandacht besteed aan de inzet van rolmodellen en is extra aandacht gecreëerd voor de doorstroom van vrouwen naar leidinggevende functies.

Diversiteit gaat niet alleen over mannen en vrouwen maar bijvoorbeeld ook over jong en oud, mate van inzetbaarheid, etniciteit en geaardheid. Hier sluit de doelstelling van de Participatiewet, meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag krijgen, op aan. In dit kader is een pilot jobcarving (waarbij bestaande functies worden opgesplitst op om banen te creëren voor mensen met een beperking) uitgevoerd. Er is reeds een aantal activiteiten ondernomen om te stimuleren dat de scholen werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.

Via het kennisnetwerk is kennis verzameld en gedeeld over beïnvloeding van culturele diversiteit, passend leiderschap en bewustwording van eigen gedrag bij diversiteit.

In schoolplannen en begrotingen is diversiteitsbeleid steeds explicieter gemaakt. Via de nieuwsbrief, website en jaarverslag wordt in- en extern het belang van diversiteit onder de aandacht gebracht.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)