Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Sociale innovatie

Gezocht wordt naar organisatievormen en arbeidsverhoudingen waarbij meer recht gedaan wordt aan professionaliteit en eigenaarschap van docenten. Dit vanuit de overtuiging dat ruimte voor professionaliteit en eigenaarschap een voorwaarde is voor goed onderwijs en ontplooiing van talenten. In 2014 en 2015 is een experiment voorbereid waarin de mogelijkheden van de maatschap als organisatievorm ontdekt en onderzocht worden. De maatschap is van oudsher een organisatievorm waarbij professionals op basis van gelijkwaardigheid samen werken, hun vak op hoog niveau uitoefenen en als ‘vrij gevestigde’ diensten verlenen.

Maatschappen komen in veel beroepsgroepen met professionals voor maar nog niet in het onderwijs. In het experiment maatschapvorming creëren we binnen veilige randvoorwaarden een begeleide simulatie voor het functioneren van twee autonome maatschappen (op bovenschools niveau) voor versnipperde vakken c.q. schaarstevakken in een regio binnen Noord Brabant. Het experiment wordt ondersteund door een subsidie van het ministerie van OCW. In 2015 zijn tal van gesprekken gevoerd met scholen om de mogelijkheid voor deelname aan het experiment te verkennen. Helaas is eind 2015 gebleken dat er onvoldoende draagvlak is onder scholen en docenten voor het daadwerkelijk starten van het experiment. De ervaringen en ‘lessons learned’ uit de voorbereidingsfase worden begin 2016 beschreven.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)