Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Klachtencommissie

De vereniging kent een algemene klachtenregeling en een regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. In deze regelingen is opgenomen dat klachtbehandeling primair op schoolniveau moet plaatsvinden. Indien het niet lukt om de zaak op school op te lossen dan kan de klager besluiten om de klachtencommissie OMO in te schakelen. De onafhankelijke klachtencommissie neemt een algemene klacht in behandeling nadat de voorfase op schoolniveau is afgerond. In de afgelopen periode zijn er steeds meer klachten op school afgehandeld, waardoor er minder klachten bij de klachtencommissie zijn terechtgekomen.

Klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, zijn zodanig van aard dat zij niet afgehandeld worden via die voorfase op school maar rechtstreeks naar de klachtencommissie gaan.

De klachtencommissie organiseert een hoorzitting waarin de klager en de aangeklaagde in de gelegenheid worden gesteld hun verhaal te doen. De klachtencommissie geeft in elke zaak die zij behandelt een advies aan het bestuur, met daarin een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies ook een aanbeveling doen over de maatregelen die het bestuur en de school zouden kunnen treffen.

In het verslagjaar 2015 zijn er negen klachten ingediend bij de klachtencommissie. De commissie heeft drie klachten behandeld. Het gaat om twee algemene klachten en één klacht die de persoonlijke integriteit betreft. De overige klachten zijn terugverwezen naar de scholen voor de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau. Van de klachten die de commissie heeft behandeld, is er één ongegrond verklaard en één op een onderdeel gegrond. Eén klacht is door de klager ingetrokken na de hoorzitting van de commissie. Het oordeel en advies van de klachtencommissie is door de raad van bestuur gevolgd.

Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar strafrecht aan Tilburg University, is voorzitter van de klachtencommissie. Paul Zoontjens, hoogleraar aan Tilburg Law School, is plaatsvervangend voorzitter.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)