Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Liquiditeit

Binnen de vereniging wordt het liquiditeitsbeheer centraal uitgevoerd, om kosten en risico’s met betrekking tot de liquiditeiten te minimaliseren. De liquiditeit van een organisatie kan bepaald worden aan de hand van de current ratio. Dit kengetal wordt berekend door het totaal van de korte termijn vorderingen, beleggingen en de liquide middelen te delen door alle korte termijn verplichtingen. De current ratio van de vereniging per 31 december 2015 bedraagt 0,7. Het verloop van de current ratio in de afgelopen vijf jaar is hieronder gepresenteerd:

Grafiek 11: Liquiditeit

De onderwijsinspectie hanteert een minimumwaarde van 0,5. Ons Middelbaar Onderwijs voldoet daarmee op 31 december 2015 niet aan dit criterium. Voorheen was sprake van een roodstand op de bankrekening. In 2015 is echter geen sprake van een roodstand op de bankrekening, omdat een langlopende lening bij de BNG Bank is aangegaan. Dit resulteert in een stijging van de current ratio.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)