Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Treasury en schatkistbankieren

Op 24 mei 2011 is het “Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs” vastgesteld. De raad van bestuur heeft in maart 2016 gerapporteerd aan de raad van toezicht over het verslagjaar 2015 conform de bepalingen in het Treasury Statuut OMO.

In het kader van het treasurybeleid wordt de financiële positie van de vereniging getoetst aan de bepalingen in het treasury statuut en daarmee aan de landelijke ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen van onderwijs en onderzoek 2010’ van OCW. Deze toets richt zich op de relevante treasury-instrumenten, die binnen de vereniging in het kalenderjaar 2015 zijn gehanteerd. De diverse treasury-instrumenten zijn allemaal van een prudent karakter en zijn er niet op gericht om extra opbrengst te genereren door het aangaan van overmatige risico’s.

Ministerie van Financiën – schatkistbankieren

In november 2011 is besloten om over te stappen op schatkistbankieren bij het ministerie van financiën. De redenen hiervoor zijn een gunstigere prijs met daarbij de service van een kwalitatief goede ondersteuning. De daadwerkelijke overstap naar het schatkistbankieren heeft op 1 maart 2012 plaatsgevonden.

Rekening courant
Het dagelijks betalingsverkeer blijft lopen via de Rabobank, waarbij het saldo van de hoofdrekening bij de Rabobank dagelijks wordt afgeroomd naar een ‘schatkist-rekeningcourant’ van het ministerie van financiën.

Onderdeel van de overeenkomst bij het ministerie van financiën is een doorlopende kredietfaciliteit van (maximaal) 10% van de publieke jaaromzet. Per 1 januari 2015 bedroeg dit maximum € 48,4 miljoen.

Vanaf 21 april 2015 is het saldo van het schatkistbankieren positief. Het positieve saldo per 31 december 2015 bedraagt € 24,5 miljoen. Het positieve saldo ontstaat door de langlopende financiering bij de BNG bank. Op 1 oktober 2015 is namelijk
€ 45,0 miljoen door BNG betaald op de hoofdrekening van de Rabobank.

Vaste lening
Via het schatkistbankieren is er tevens de mogelijkheid om bij het ministerie van financiën een vast krediet te verkrijgen. De voorwaarde hiervoor is dat er sprake is van een gemeentegarantie. Per 31 december 2015 was geen vaste lening overeengekomen met het ministerie.

Kredietfaciliteit BNG-Bank

Na intensief overleg is op 1 juli 2014 een kredietovereenkomst gesloten met de BNG bank, van maximaal € 70,0 miljoen. Per 1 oktober 2015 is er € 45,0 miljoen verkregen tegen een 15-jaars rente van 2,99%.

Rabobank - rekeningcourant

Alle school-bankrekeningen zijn ondergebracht bij Rabobank Tilburg. De afzonderlijke rekeningen worden daarbij dagelijks automatisch afgeroomd naar een hoofdrekening bij de Rabobank. Per school geldt een dagelijkse bestedingslimiet met een omvang tussen de 5.000 en 25.000 euro. In totaal is er binnen de vereniging sprake van 34 school-bankrekeningen en 3 verenigings-bankrekeningen.

Leasecontract bedrijfsauto’s

Het leasecontract bedrijfsauto’s bij MKB Lease in Oosterhout betreft 31 leaseauto’s. Binnen de arbeidsvoorwaarden hebben schoolleiders en leden van de raad van bestuur de mogelijkheid om een leaseauto te rijden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)