Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Overhead toelichting

Ad. 1. Reserveringen op bovenschools niveau

Circa 90% van de totale inkomsten van de vereniging bestaat uit lumpsum die van het ministerie van OCW wordt ontvangen. In 2014 ging 95,5% van die lumpsumopbrengsten direct naar de scholen, in 2015 is dit 94,0%. Deze daling wordt veroorzaakt door het deel van de lumpsum, dat is aangewend om de algemene reserve van de vereniging te versterken. Het gemiddeld budget per leerling dat direct naar de scholen gaat in 2015 is ten opzichte van 2014 met 26 euro afgenomen, naar 6.956 euro.

In tabel 3 wordt de verdeling van de lumpsum 2015 weergegeven over de verschillende geledingen van de vereniging (bron: financiële kaders 2015, januari 2016).

Doelgroep

 

% van lumpsum opbrengsten

    

Scholen

   
 

Schoolleiders

1,0%

 
 

Scholen

93,0%

 

Totaal scholen

  

94,0%

    

Verenigingstaken

   
 

Versterken algemene reserve vereniging

1,5%

 
 

Eigen risicodragerschap

1,5%

 
 

Fricties personeelsaangelegenheden

0,1%

 
 

Projecten en thema's

0,5%

 
 

Licenties en managementinformatie

0,3%

 
 

Contributies

0,2%

 
 

Overige

0,1%

 

Totaal verenigingstaken

  

4,2%

    
 

Doordecentralisatie - groot onderhoud

 

0,2%

    

Raad van bestuur en raad van toezicht

  

0,2%

    

Bureau Ons Middelbaar Onderwijs

   
 

Personeel

1,2%

 
 

Materieel

0,2%

 

Totaal bureau Ons Middelbaar Onderwijs

  

1,4%

    

Totaal lumpsumopbrengsten

  

100,0%

(inclusief prestatieboxgelden)

   
Tabel 3: Verdeling lumpsum

Ad. 2. Overheadformatie

Er wordt geen streefgetal gehangen aan het percentage overhead, maar wijzigingen in omvang en niveau van ondersteunende functies worden altijd kritisch beoordeeld. Daarnaast wordt de omvang en functieniveau van de totale ondersteunende organisatie periodiek herijkt, waarbij effectiviteit en efficiëntie in samenhang worden bekeken. In 2016 start daartoe een project onder de naam ‘Slim organiseren’.

In onderstaande grafiek is het verloop van het percentage overhead over de afgelopen jaren weergegeven met daarbij een uitsplitsing tussen scholen en bureau/bestuur.

Grafiek 14: Overhead

In 2015 kwam het kengetal overhead (overheadformatie ten opzichte van de totale formatie) gemiddeld uit op 18,6%, waarvan 16,9% op de scholen werkt en 1,7% op het OMO bureau en binnen de raad van bestuur. Een jaar eerder bedroeg de overhead nog 19,0%.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)