Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Beleidsvoornemens en accenten 2016-2019

Sinds de oprichting van de vereniging in 1916 is het uitgangspunt van OMO de combinatie van traditie en innovatie voortzetten naar de toekomst toe. Op beide uitgangspunten is de vereniging succesvol gebleken. Momenteel wordt ingezet op de uitvoering van Koers 2016; het strategisch kader waaraan zowel op individueel schoolniveau als op verenigingsniveau vorm wordt gegeven.

Koers 2016 stelt de docent centraal en heeft goed onderwijs voor de leerling als uitgangspunt en kerndoel. Daarom is met een uitgewerkt werkprogramma ingezet op de beroepsontwikkeling van docenten, waarbij de persoonlijke en professionele identiteit wordt bevorderd en kennisdeling wordt gestimuleerd.

Onder het motto ‘Ontwikkelen doe je samen’ is een proces gestart om te komen tot een nieuw strategisch beleidsdocument: Koers 2023. Door gesprekken van de raad van bestuur met diverse betrokkenen binnen en buiten de vereniging over de ontwikkeling van de leerling, de docent, de school en de vereniging worden de contouren voor Koers 2023 geschetst. De verwachting is dat het koersdocument in het najaar 2016 wordt vastgesteld.

De thema’s die voor de komende jaren extra aandacht krijgen zijn de academische opleidingsscholen, kennisnetwerken, kwaliteitszorg, de aanpassing van de OMO-CAO en de processen rondom de personele en financiële administratie. Daarnaast is afgesproken de middelen uit het Herfstakkoord 2013, die reeds als baten zijn verantwoord in 2013, de komende jaren in te zetten ten behoeve van het onderwijs.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)