Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Risico’s en onzekerheden – Loonkosten

De cao-onderhandelingen voor het vo duren voort. Op 10 juli 2015 is een loonruimteovereenkomst gesloten tussen drie vakcentrales en de overheidswerkgevers, waaronder de werkgevers in het onderwijs. Dit akkoord is voor de VO-raad de basis voor de verdere cao-onderhandelingen. Per augustus 2014 is reeds een loonsverhoging van 1,2% overeengekomen en toegekend. In het loonruimteakkoord van 2015 komt daar vanaf 1 januari 2015 0,8% bij. Per 1 september 2015 zijn de salarissen met 1,25% verhoogd en per januari 2016 dient rekening te worden gehouden met een loonsverhoging van 3%. De pensioenpremie is per 1 juli 2015 gedaald met 0,4% en per 1 januari 2016 verder verlaagd met 1,0%.

De VO-raad heeft in oktober 2015 voorgesteld de salarisverhoging voor 2015 met terugwerkende kracht uit te voeren. De loonruimte voor 2016 kan nog niet worden omgezet in een cao-afspraak en wordt derhalve nog niet uitbetaald. De daadwerkelijke verhoging hangt af van het nog af te sluiten cao-akkoord en is daarmee nog onzeker.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)