Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag Bureau OMO

Het OMO-bureau, gevestigd in Tilburg, is het dienstverlenend bureau van de vereniging. Het OMO-bureau is een klant- en servicegerichte organisatie waar waarde gehecht wordt aan een hoge kwaliteit van producten en diensten en transparantie van processen. De collega’s van het bureau zijn toegewijd en werken met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Aan het einde van 2015 waren er circa 80 fte werkzaam.

De hoofdtaken van het OMO-bureau zijn:

  • ondersteunen van de scholen door beleidsmatige en praktische ondersteuning op het gebied van onder meer financiën, personeelsbeleid, huisvesting, informatisering en juridische zaken. Daardoor kunnen de scholen zich optimaal concentreren op onderwijs en wat daarmee direct samenhangt;

  • ondersteunen van de raad van bestuur bij het realiseren van de missie van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Beleidsplan

Op basis en in lijn van Koers 2016 heeft het OMO-bureau een eigen meerjarig werkprogramma geformuleerd. Vrijwel alle geplande acties uit het werkprogramma van het OMO-bureau zijn inmiddels afgerond of lopen op schema. In 2015 is gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. De eerste contouren van het nieuwe beleidsplan liggen er. Er heeft een brainstorm met de medewerkers plaatsgevonden over deze contouren in de vorm van een denkcafé en er is een gesprek met de raad van bestuur geweest rondom de dienstverlening vanuit het bureau. Begin 2016 is het werktevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Ook aan de scholen wordt input gevraagd voor het nieuwe beleidsplan. Vervolgens zal het nieuwe beleidsplan worden afgerond.

Continu op zoek naar verbeteringen

Binnen het OMO-bureau wordt continu gekeken of processen en producten verbeterd kunnen worden. Daarbij wordt regelmatig contact gezocht met deskundigen op de OMO-scholen en bij collega-schoolbesturen om te leren van best- en worst-practises. In 2015 is met name energie gestoken in het gezamenlijk opzetten van een ICT platform door middel van een samenwerkingsverband met drie scholen. Tevens zijn voorbereidingen getroffen om nog meer scholen te betrekken bij dit samenwerkingsverband. Daarnaast is de overgang gerealiseerd naar een andere HRM-applicatie en zijn er aanvullende modules die binnen het pakket beschikbaar zijn geïnventariseerd en voor het grootste gedeelte geïmplementeerd.

Om de processen binnen het bureau zelf effectiever en efficiënter te laten verlopen, is er in 2015 een aantal aanpassingen in de organisatie(structuur) doorgevoerd.

Personeel

Binnen het bureau wordt veel waarde gehecht aan een kwaliteitsrijk personeelsbeleid. Er wordt volop ruimte geboden voor persoonlijke groei en innovatieve initiatieven. Er wordt o.a. jaarlijks met iedere medewerker een taak- en een evaluatiegesprek gehouden waarin medewerkers zelf met initiatieven rondom taken en ontwikkeling kunnen komen. Daarnaast kunnen medewerkers gebruik maken van Het Nieuwe Werken en er worden veel mogelijkheden aangeboden voor scholing.

Tot slot

Tot slot is er binnen het bureau sinds 2014 een werkgroep bezig geweest met een advies rondom de doorontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden van het OMO-bureau. Er is behoefte aan flexibiliteit en ruimte in de arbeidsvoorwaarden. In 2015 is het definitieve advies aan het managementteam voorgelegd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)