Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

31 december 2015

31 december 2014

     

VASTE ACTIVA

    

Immateriële vaste activa

 

-

 

-

Materiële vaste activa

 

316.562

 

283.749

Financiële vaste activa

 

101

 

59

  

316.663

 

283.808

     

VLOTTENDE ACTIVA

    

Voorraden

 

-

 

-

Vorderingen

 

14.981

 

11.296

Effecten

 

-

 

-

Liquide middelen

 

24.763

 

97

  

39.744

 

11.393

     

TOTAAL ACTIVA

 

356.407

 

295.201

     

PASSIVA

31 december 2015

31 december 2014

     

GROEPSVERMOGEN

    

Eigen vermogen

 

133.104

 

116.584

Minderheidsbelang derden

 

-

 

-

  

133.104

 

116.584

     

VOORZIENINGEN

 

30.345

 

29.643

     

LANGLOPENDE SCHULDEN

 

89.971

 

41.847

     

KORTLOPENDE SCHULDEN

 

102.987

 

107.127

     

TOTAAL PASSIVA

 

356.407

 

295.201

(bedragen x 1.000 euro)

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)