Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN KALENDERJAAR 2015

   

Begroting 2015

  
 

2015

  

2014

      

BATEN

     

Rijksbijdragen

477.870

 

463.317

 

461.278

Overige subsidies

9.006

 

9.022

 

9.739

Collegegeld

-

 

-

 

-

Baten werk i.o.v. derden

-

 

-

 

-

Overige baten

28.015

 

25.940

 

24.858

 

514.891

 

498.279

 

495.875

      

LASTEN

     

Personeelslasten

406.759

 

403.153

 

403.077

Afschrijvingen

17.549

 

17.338

 

20.513

Huisvestingslasten

22.321

 

22.140

 

22.856

Overige lasten

51.302

 

50.433

 

50.164

 

497.931

 

493.064

 

496.610

      

SALDO BATEN EN LASTEN

16.960

 

5.215

 

735-

      

Financiële baten en lasten

440-

 

86-

 

439

      

RESULTAAT

16.520

 

5.129

 

296-

      

Uitgaven ten laste van bestemmingsfondsen

393

 

479

 

518

      

TOTAAL RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING

16.913

 

5.608

 

222

(bedragen x 1.000 euro)
(begroting 2015: Voor de stichtingen en de doordecentralisatiebedrijven wordt er altijd vanuit gegaan dat het begrote resultaat gelijk is aan de realisatie. De begroting wordt achteraf gelijk gesteld aan de werkelijkheid.)

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)